Моля, разпространявайте клипа DMS AUTISM за набиране на средства- за стартиране дейността на Фонда за терапии за деца с аутизъм:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=289845831047879