Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 14 ноем. 2011, 22:17 ч.

СТРАСТИ - градините в София кампания 2011/2012

 • 31 955
 • 879
 •   1
Отговори

Анкета

Желаете ли уеднаквяване срокът на класиране и срока за записване след септември месец

Опции:

 • София
 • Мнения: 32 924
Старата тема - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=607965.0

За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х
При информация за неправомерен прием на дете, ЛС до Ели Х - име на детето, детска градина, група

Списък на преходни обекти и обекти с предстоящо строителство през 2011 г.

Допълнителни критерии избрани от градините

Информационна система за обслужване на детските градини

Въпроси и отговори
Нормативни документи
Нормативни документи

Детски градини на територията на София
Детски градини по район - Всички, Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
Детски градини по тип - Всички, ОДЗ, ЦДГ, Логопедична ДГ, Седмична ДГ, Специална ДГ, Санаториална ДГ, Самостоятелна ДЯ
Детски градини със специален прием - Всички
Карта в Google Maps

Работна група
Ремонти и нови места
Новини и съобщения

Ръководство за родителите (Версия от 8.03.2010 г. - Въведение; Общи положения; Заявяване на критериите и изчисляване на точките (забел. Имайте предвид, че към стандартните (изчислени) точки се прибавят: 3т. за 1во желание, 2т. за 2ро желание, 1т. за трето желание, 4то желание и нататък не носят допълнителни точки); Актуализация и подредба на кандидатурите; Проверка на данните; Приложение: Уточнения за критериите; Общи критерии; Социални критерии (под квота); Допълнителни критерии; Специални образователни потребности (СОП)

Актуализираното Ръководство за родители за приема от септември за новата учебна 2010/2011 година е публикувано в ИСОДГ. (видео материали)
Цитат
Към ръководството са добавени три демонстрационни филмчета, които показват процесите по регистрация в системата, попълване на профила на семейството и добавяне и подреждане на кандидатури:

    * Регистрация в ИСОДГ - http://kg.sofia.bg/mov/registration.html
    * Попълване на профил на семейство - http://kg.sofia.bg/mov/profile.html
    * Добавяне на кандидатури - http://kg.sofia.bg/mov/kandidatura.html

Календар за 2012
Цитат
14.01.2012 - 14.04.2012 г. - Текущи приеми за набори 2006, 2007 и 2008
15.01.2012 - 25.02.2012 г. - Текущи приеми за набори 2009 и 2010
25.02.2012 - Последно текущо класиране за набори 2009 и 2010

27.02.2012 г. - Обявяване на свободните места за набори 2009, 2010 и 2011 за учебната 2012/2013 год.

17.04.2012 г. - Премахване на набор 2005 от системата
04.05.2012 г. - Граждански контрол (2pm – 6pm)
05.05.2012 г. - Първоначално класиране по точки за учебната 2012/2013 г., двуседмичен срок за записване (Първоначалното класиране по точки за групите с прием от м. септември 2012 г. ще бъде извършено. Резултатите ще бъдат публикувани в ИСОДГ, е-съобщения до родителите и в списъци пред детските градини. Информация няма да може да се актуализира от 18:00 ч. на предходния ден до 8:00 в понеделник.)
12.05.2012 г. - Второ класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)
19.05.2012 г. - Трето класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)

26.05.2012-23.06.2012 г. - Класиране за учебната 2012/2013 год.
27.08.2012 г. - Обявяване на свободните места за следващото (текущо) класиране.
01.09.2012 г. - Първо текущо класиране, навлизане в период на едноседмичен срок за записване
01.09.2012-08.12.2012 г. - Текущо класиране за учебната 2012/2013 год.


РГ 09.11.11 г.

Основните дати:
24.11.11 – стоп
14.01.12 – първо текущо класиране (тук вече и СДЯ)
27.02.12 – обявяват свободните места за пролетното т.нар. голяма класиране
До 18 ч. на 03.05.12 – възможност за разместване, после заключват
04.05.12 – класиране, граждански контрол
05.05.12 – списъците, вкл. на хартия в ДЗ. После 2 седм. срок за записване
27.08.12 – обявяват свободни места
01.09.12 – първо текущо.

Пак се опъваха да има архив, падащ панел и пр. със списъците от предходни класирания (освен последните три). Изтъкват аргумент, че там са имената на децата, родители се противопоставяли по различни причини. Настояхме родителите, които искат това да мотивират писмено, за да разгледаме на следваща РГ.
Проблемът в 18 ОДЗ с неточно изписания ДК обещаха да отстанят веднага.

Набързо пиша и не е пълно, предполагам Ели ще допълни.


2011ти набор
Цитат
Целият набор 2011 може да кандидатства след 27.02. с постъпване от септември месец. Първото класиране ще бъде в началото на май

Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки
Цитат
На всички деца е въведена един и същ частичен входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) преди първото класиране. В случай че детето Ви попадне в гранична група, в деня на класирането ще се генерира допълнителен входящ номер на случаен принцип, чрез специално хардуерно устройство – генератор на случайни числа. При класиране в гранична група, по-малките случайно генерирани номера са с предимство.

Входящите номера ще се нулират за всяка следваща учебна година, за да бъде избегнат факторът „време”.

Забележка:  всички кандидатури, които бъдат направени след първо класиране ще получат входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) на създаване на кандидатурата. При участие в гранична група, новосъздадената кандидатура ще бъде поставена в опашката след всички останали кандидатури създадени преди нея!

Какво означава термина „гранична група”

Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детската градина. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

Възстановяване на точките по реда на желанията за прием от Септември
Цитат
Точките, които са използвани по реда на желанията (съответно 3, 2 и 1 точки за 1-во, 2-ро и 3-то желание) от предходно класиране ще се възстановят след 09.04.2011г.

Кандидатстването и класирането в самостоятелните детски ясли

1. Кандидатстването и класирането на децата за приемане в самостоятелните детски ясли на хартиен носител по критерия „дата на подаване" се извършва в срок до 30.06.2011 г. на място във всяка СДЯ. След тази дата няма да се приемат молби/заявления по досегашния ред.

2.До 31.08.2011 г. всички деца, посещаващи детска ясла (включително класираните за прием от септември 2011 г. по т. 1) се въвеждат в ИСОДЗ от .директора на съответната ясла.

3.От 01.09.2011 г. процесите по регистрирането и кандидатстването се извършва само чрез ИСОДЗ.

4.Неудовлетворените молби/заявления, подадени до 30.06.2011 г., продължават да се класират по фактор време до края на 2011 г. Заявленията на деца, които не са били класирани до 31.12.2011 г. се анулират.

5.От 01.01.2012 г. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ.


Цитат
Родителите, които са подавали молба на хартиен носител за прием в самостоятелна детска ясла, е необходимо да изпратят чрез „Форма за обратна връзка”, трите имена и ЕГН на един от родителите, както и актуален e-mail за създаване на семеен профил в ИСОДЗ. Това е задължително условие, за да имат достъп до направените от директорите регистрации на децата и те да могат да участват в класиранията от следващата година. 

От 01.01.2012 година отпада подаването на писмени заявления на място в детските ясли за прием на деца.
Приемът ще се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските заведения. В тази връзка е необходимо родителите да направят регистрация  в ИСОДЗ, създадат профил на детето и да заявят желаните от тях детски ясли. Първо текущо класиране за всички типове детски заведения за календарната 2012 год. ще се извърши на 14.01.2012 година.
Първото класиране за прием на деца в Самостоятелни детски ясли с прием септември ще бъде обявено на 05.05.2012 година.

Необходими документи за записване

Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано.

   1. Заявление за записване по образец.

(предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ)
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Заявление за записване - линк

   2. Удостоверение за раждане на (трите имена на приетото дете), ЕГН (номер), дата на раждане .... с майка (трите имена на майката), ЕГН (номер) и баща (трите имена на бащата), ЕГН (номер).

   3. Лична карта на (трите имена на майката) и (трите имена на бащата).

      Ако заявлението се подава от друг човек, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде предоставено ксерокопие.

   4. Удостоверение за настоящ адрес (адреса посочен в системата на ИСОДГ) - само ако адреса в поне една от личните карти на родителите не съвпада с този адрес. Адресът на местоживеене трябва да бъде в район: (посоченият район в системата на ИСОДГ).

Удостоверява се с Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;
Промяна на настоящ адрес: Подава се адресна карта за промяна на настоящ адрес в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
Ето какво представлява Адресната карта

   5. Служебна бележка - Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

 • * Работещи на трудов договор или договор за управление
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Самоосигуряващи се
Цитат
Копие от декларация, издадена и заверена от НАП, че лицето (три имена) е самоосигуряващо се, или копие от платежно нареждане за внесени осигурителни вноски - (фирма) - с район на месторабота: (район).

 • * Редовен студент или докторант
Цитат
Служебна бележка, че (три имена) е редовен студент/докторант в (наименование) в район: (район).

Висшето училище трябва да бъде акредитирано и на територията на Столична община.

 • * Отпуск за гледане на дете
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) е в отпуск за гледане на дете от (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Безработен - служебна бележка не се изисква
 • * Друг - служебна бележка не се изисква

   6. Служебна бележка, че (трите имена на бащата) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район по месторабота).

Необходимо е датата на издаване на служебната бележка да е след датата на класиране.

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.
За собствениците на фирми е необходимо да предоставят копие от декларация по чл.92 от ЗКПО.
(Имайте предвид, че може да ви искат заверено копие от декларацията. Заверката в НАП отнема около 7 работни дни).
(Според съобщение, публикувано по време на миналогодишната кампания "В този случай, трябва да представите документи, удостоверяващи осигурителните вноски, които сте правили. Най-добре е да представите осигурителната книжка и служебна бележка от НАП, че сте самоосигуряващо се лице." - http://kg.sofia.bg/?page=news&id=227&all=1)

   7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; (продават се в книжарниците)

Ето какво представлява Здравно-профилактична карта на детето   8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.


За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина (допълнително се съобщава от детското заведение):

   1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
   2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
   3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Необходими дoкументи при постъпване на деца в детска ясла/детска градина


Анкета за класиране и гранични номера


Анкета след 1вото класиране учебна 2010/2011та г.

Анкета за класиране учебна 2010/2011та г. (до 3то класиране, вкл.)

Анкета за ефективността на системата ИСОДГ

Анкета: Какво е отношението ви спрямо критерия ДК4 (Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование)

Анкета от 05 Февр. 2010: Смятате ли, че е редно да са видими точните точки, с които децата кандидатстват, както и разбивка по критерии?

Анкета от  25 Септ. 2009 относно допълнителна точка при следващо кандидатстване

Във връзка със съпоставка приети/записани деца в детските заведения

Моля ви, който има инфо (точно) за конкретна ДГ, за броя на децата, приети през системата и броя на реално записаните деца в групата, да ми пусне следното инфо на ЛС.

Детска градина
Група
Брой през ИСОДГ към края на септември (примерно)
Брой записани деца (обикновено се установяват след родителска среща или след първия списък за таксите)

Предварително благодаря!

Последна редакция: ср, 11 яну 2012, 01:36 от AnMary

# 1
 • y дома
 • Мнения: 1 368
Благодаря за темата, Boten Mary!  bouquet
Имам питанка: това текущо класиране на 14.01.2012г. ще се отнася за всички, които са добавили СЯ в кандидатурите на децата си, нали? Не само за тези, които са подавали молби за кандидатстване на място в яслите и сега са прехвърлени в системата.

# 2
 • В две мънички очи...
 • Мнения: 1 273
Аз доколкото знам хората които са подали хартиени молби участват до края на годината с тях (31.12.2011), за да участваш в класирането на 14.01.2012 трябва задължително през системата да се кандидатства.

# 3
 • Мнения: 6 373
Но пък 65-то ОДЗ вече има хубава дупка в двора. Дано да не е част от добрата традиция и да се превърне в кооперация, както вече наместилата се там.
На мен ми е интересно да видя дали наистина са толкова малко децата в горните групи и как ако вземе да се запълни капацитета там ще стане работата и с пространствата, а не само с бройките. (извинявам се, че трябва да се използват подобни термини за дечица).  

Ха! В 65-то видях, че ясленчетата са почти два пъти повече от приетите през системата. Магьосници.  Heart Eyes Heart Eyes Heart Eyes smile3560 Творят социални блага на килограм.
И в 67-мо са с 11 дечица отгоре.  Hug  bouquet Heart Eyes Blush

Последна редакция: вт, 15 ное 2011, 10:10 от рони

# 4
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 780
Аз доколкото знам хората които са подали хартиени молби участват до края на годината с тях (31.12.2011), за да участваш в класирането на 14.01.2012 трябва задължително през системата да се кандидатства.

Така тр да се случи.

# 5
 • Мнения: 531
В предишната тема някой спомена, че на януарското класиране местата са малко. Това какво ще рече? 1-2 за група?

# 6
 • София
 • Мнения: 3 488
Едва ли някой може да ти каже колко места ще има и дали изобщо ще има. Все пак до 31.12.2011 ще приемат деца с хартиени молби.  Peace

# 7
 • До една малка принцеса...и татко ѝ:)
 • Мнения: 3 513
В предишната тема някой спомена, че на януарското класиране местата са малко. Това какво ще рече? 1-2 за група?


Едва ли ще има и 1-2 в повечето детски заведения, особено за яслени групи. Ще има, ако някое дете се отпише по средата на годината. Но дори и тогава не е сигурно, че тези места ще бъдат пуснати от директорките през системата. Обикновено на тези места си записват деца с "хронични заболявания".

# 8
 • Мнения: 531
Ясно  Laughing мерси  Hug

Значи да почвам да проучвам частните  Laughing

# 9
 • Мнения: 4 465
Но пък 65-то ОДЗ вече има хубава дупка в двора. Дано да не е част от добрата традиция и да се превърне в кооперация, както вече наместилата се там.

За нови групи е дупката. Не е за кооперация. Тази част от двора никога не съм виждала да я използват за игра на децата. Даже по едно време беше станала като сметище.

# 10
 • Мнения: 53
В предишната тема някой спомена, че на януарското класиране местата са малко. Това какво ще рече? 1-2 за група?


Едва ли ще има и 1-2 в повечето детски заведения, особено за яслени групи. Ще има, ако някое дете се отпише по средата на годината. Но дори и тогава не е сигурно, че тези места ще бъдат пуснати от директорките през системата. Обикновено на тези места си записват деца с "хронични заболявания".

Как така? Нали принципът на СДЯ е като навърши дете 3 г. ( текущо през годината, не говоря за летните месеци), че трябва да се отпише от яслата? Или не съм разбрала? Защото мислех, че принципът децата след 3г. да остават в СДЯ важи само за летните месеци, когато няма класирания и няма къде да бъде преместено детето...Или сега пък трябва да чака да го приемат от СДЯ във ОДЗ или ЦДГ пак чрез класиране в ИСОДЗ? Нещо не ми е ясно... newsm78

# 11
 • До една малка принцеса...и татко ѝ:)
 • Мнения: 3 513
hoty имаше промени тази година, точно поради причина, че яслите се включват в графика на ОДЗ/ЦДГ-та. Ще задържат децата до септември в ясла, за да няма дупка при прехвърляне в 1-ва група. Затова и няма как да имат свободни места преди есента.

# 12
 • В две мънички очи...
 • Мнения: 1 273
Добре де аз пак нещо не разбрах за това класиране на 14.01.2012 на СЯ - ако яслата е с пълни места от септемврийското класиране 2011 и списъка с хартиени молби не се променя - няма свободни места, това означава ли че за класирането януари яслата ще обяви 0 брой места?

# 13
 • София
 • Мнения: 32 924
Добре де аз пак нещо не разбрах за това класиране на 14.01.2012 на СЯ - ако яслата е с пълни места от септемврийското класиране 2011 и списъка с хартиени молби не се променя - няма свободни места, това означава ли че за класирането януари яслата ще обяви 0 брой места?
Напълно възможно е според мен.
Зависи колко уплътнени са групите.

# 14
 • До една малка принцеса...и татко ѝ:)
 • Мнения: 3 513
Добре де аз пак нещо не разбрах за това класиране на 14.01.2012 на СЯ - ако яслата е с пълни места от септемврийското класиране 2011 и списъка с хартиени молби не се променя - няма свободни места, това означава ли че за класирането януари яслата ще обяви 0 брой места?


Нали точно това коментираме. Тогава е текущ прием - местата са единици, ако в яслена възраст и толкова има. Реално местата ще се обявят в началото на март, първо класиране в началото на май, а реално постъпване - септември.
Това е, всяко по-ранно постъпване ще си е направо шестица от тотото.

Общи условия

Активация на акаунт