Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 15 ноем. 2011, 20:49 ч.

Нов Закон за детето

 • 17 025
 • 368
 •   1
Отговори
 • Мнения: 3 838
Целият текст

Резюме в кратце, най-важното

Касае всеки един от нас, отнася се за всяко дете, семейството и родителите му.

# 1
 • Мнения: 984
Четох закона снощи, но ми трябва време да вникна.

Видях, че г-жа Цачева е провела кръгла маса по темата, но имало ли е участие от граждански организации и какви изводи са направени от мероприятието също не разбрах. Поне в сайта на парламента информацията е оскъдна.

Последна редакция: ср, 16 ное 2011, 08:52 от Мишона

# 2
 • Мнения: 17 106
Попрегледах, макар и не подробно. Видях основните институти, доста от които сега се уреждат в други нормативни актове. Добре е така- кадо кодификация, да са на едно място.
Оставям си за уикенда подробно изчитане.

Ето текста, който вчера мъдрехме:

Чл. 15. (1) Родителите, настойникът или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 8-годишна възраст.
(2) Родителите, настойникът или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа детето от 8 до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие.
(3) Родителите, настойникът или попечителят или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14 години, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 години.
Е ли оставяне без грижа и надзор тогава посещение от детето на обществени места извън този часови диапазон, без възрастен? След като има конкретика относно това, че във въпросните часове трябва то да се придружава от възрастен, значи в останалите това не е задължително? До тук полагането на грижа и надзор са формулирани различно от термина "придружаване".
(4) Ако родителите, настойникът или попечителят или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14 години, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 години.
(5) Родителят, настойникът или попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява писмено качеството на придружителя на детето по ал. 4. Придружителят носи отговорност за осигуряване на безопасността на придружаваното дете.


Чл. 35. (1) Детето осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си предпочитания и възможности.
(2) Правото по ал. 1 за дете, ненавършило 14 години, се упражнява от родител или от настойника му.

Сиреч при навършило 14 години дете то само избира училището?

Чл.164, ал.3- "Право на семейни помощи по чл. 163, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2, т. 1-2 имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, освен в случаите по чл. 174, ал. 2 и 5."

И по- натам:
Чл. 174. (1) Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 164

Значи си остава държавата да подпомага избирателно, само въз основа на доход. Жалко, не подкрепям това виждане.

ххххххххххххххххххххх
Ето и част от спорните административно наказателни мерки:
Чл.221, ал.4 "Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете,  наруши чл. 15, ал. 3 или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, не осигури придружител по чл. 15, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв."

(5) Който в нарушение на чл. 15, ал. 1 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 8-годишна възраст, за което полага грижи, се наказва с глоба от 300 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв.  При трето нарушение, цялата преписка се изпраща на съответния прокурор за образуване на наказателно производство.

Какво се има предвид под "достатъчна грижа" и "надзор" е много интересно. Вчера обсъждахме- не съм само аз и не само у нас се допуска дете на 7-8 години да играе на топка пред блока или да се върне само от училище. Включвали са се в подобни теми често родители от чужбина, които също споделят, че това не се санкционира. Понятията "надзор" и "достатъчна грижа" не вярвам да значат "на една ръка разстояние" винаги.

Същото питане и досежно ал 6
"(6) Който в нарушение на чл. 15, ал. 2 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 300 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. При трето нарушение, цялата преписка се изпраща на съответния прокурор за образуване на наказателно производство."
Какво е "достатъчна грижа"?

Няма ги в тълкувателната обща разпоредба в началото на проекта, не ги открих. Гледах два пъти. Може и да не съм видяла.

# 3
 • Мнения: 984
Мен ме почуди това, че родителят едновременно трябва да спазва свободната воля на детето /формулирана в първата част на законопроекта/ и в същото време е длъжен да го придружава след 22,00 часа, ако не - глоба. Един вид детето /15 годишно/ иска на дискотека, трябва да се уважи свободната воля, но и трябва да го придружа иначе ще ме глобят. А как ще се следи за спазването на свободната детинска воля?
Прекалено е. А тези глоби кой ще ги събира и кой ще констатира нарушенията също не е много ясно. Може би ще се разчита на сигнали от други граждани или от самите деца, че родителите им не им спазват свободната воля и съответно им забраняват да излизат след 21,00ч.

Judy, и аз смятам, че в първата част, където са формулирани повечето понятия, задължително трябва да се формулира и "достатъчна грижа".

Друго, което е излишно, тъй като е формулирано много добре в Конституцията и в други закони, правилници и наредби и което не отговаря на реалността е това:
(2) Бременната жена, независимо от осигурителния си статус, има право на безплатна медицинска помощ за профилактика, раждане и лечение, свързани пряко с бременността, раждането и 30 дни след него, както и за всички съпътстващи през този период усложнения в здравословното й състояние. Това право се осъществява по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето.

Според мен е по-добре да се извади, защото не е вярно.
....
Чл.14 (4) направо ме втрещи, цитирам: "Детето има право на защита срещу принуждаване или склоняване към съпружеско съжителство преди навършване на 16 години. ". А детето на 16,2м. няма ли право на защита срещу такова принуждаване и склоняване? Или тогава вече е достатъчно зряло и само да се противопостави? Всъщност хората на по 16-т и 2 месеца деца ли са? Ако са деца, то трябва да се третират като такива. Ако не са, то семейството да няма право на "детски".
...
чл. 19 (6) "Самоличността на дете, което е жертва на престъпление, сексуално насилие или друга форма на експлоатация или на трафик не се разкрива, освен в случаите, когато това се налага за целите на разследване по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи." Въпросът ми е "сексуалното насилие" е ли престъпление или е вид експлоатация...мисля че е достатъчно да се напише "Самоличността на дете, което е жертва на престъпление или експлоатация не се разкрива". Как така Министерството на вътрешните работи ще разчита на публичното разкриване самоличността на детето, за да си свърши работата?

чл. 20(2) противоречи на чл.23(3) ако родителите са хората /а най-често те са тези, които го правят/.

В чл. 25 трябва като условие да се добави "емоционално състояние", защото ако се вмени задължение на съда задължително да изслушва дете, което е потърпевшо, то може да не е в емоционално състояние да формулира изказване. А в чл. 25 (4) 1.   "да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си" думата "формира" не е подходяща, защото допуска намеса в мисловния процес, според мен е по-подходящо "да формулира мнението си". Така човекът, който предоставя информацията ще помогне на детето да се изкаже, а не да формира мнението си. Още нещо - в този член трябва да се постави и формулировка за предоставянето на информацията в достъпна форма - имам предвид чл.25.(4)т.2

чл.25(4)т.6 пък дава възможност на възрастни от обкръжението на детето да го манипулират преди и след изказването му пред съда. Според мен това нарушава правота на свобода на изразяването. Последствията от казаната от дете истина са много тежки в някои случаи и то най-вече за самото дете.
...
чл. 34(3) "Родителите и лицата, които полагат грижи за детето, са длъжни да осигурят редовното посещаване на учебните занятия от детето, включително материалните условия и подкрепата за подготовката на детето за училище." според мен трябва да се формулира в глава първа от закона понятието "материални условия и подкрепа за подготовка за училище", също "за училище" не е подходящо, а по-скоро "за учебни занятия", защото повечето деца, застрашени от отпадане не просто не са готови "за училище", а най-вече за учебни занятия.

чл. 35(1) трябва да добави и отношението на родителите /настойниците/, защото на 14-15 едно дете има нужда от насочване и предварително профилиране, за да формулира мнението си в кое училище желае да учи. В крайна сметка самооценката на детето на 14-15 години е все още повлияна от външни фактори, психологическата характеристика на здравите 14-15 годишни просто е такава.

...
към чл. 36 трябва да се добави и точка, която да определи взаимоотношенията на Министъра с общинските администрации по проблема с физическата достъпна среда за децата с увреждания, тъй като сградния фонд е общински и следователно Общинските съвети по места си правят оглушки, тъй като в ЗНП и ППЗНП е цитирано само Министерството като отговорно за "достъпната училищна среда".

...
чл. 37 въвежда ново понятие "допълнителни образователни потребности" - некоректен е този термин, тъй като в специалната педагогика и в законодателството в образованието третира термина "специфични образователни потребности" и "специални образователни потребности". Още: кой финансира и отговаря за организацията на "Стандарт за приобщаващо образование", предвидени ли за средства в бюджетите на министерството и на общините?

чл. 38 Кой поема разноските по формирането на екипа и каква е ролята на АЗД? В крайна сметка, ако не е регламентирано фенансиране на добра воля ли ще се сформират тези екипи. Проблемът с отпадащите деца е проблем едновременно на бедноста, на акцелерацията и на ниското ниво на развитие в семейството на детето. Т.е. трябва да се работи не само с детето, а и с неговото семейство, а това изобщо не е предвидено. А чл. 39, вменявайки задължения на екипите, не формулира техните права.

чл. 44 (1) определя зависимост от неговата зрелост като мотив за определени действия. Кой определя равнището на зрелост на детето и каква точно зрелост се има предвид?
...
в чл. 49 вещото лице може да бъде и друг специалист, тъй като на някои места не може да се осигури присъствие на психолог. ТАкива специалисти ще са подготвени в областта на детската психология юристи, социални работници и педагози.
...
чл.53(3) за мен ограденото в каре е по-правилно, защото такива споразумения са предвиждат по време на дело за развод по взаимно съгласия, т.е. отчетено е, че такова споразумение може да се направи "в хода на делото".
(4) без каре според мен е по-подходящ, защото регламентира категорично дейността на съда по отношение и на двамата родители. ВЪв карето варианта думата "може" отваря врата.
(6) - вещото лице е удачно да е с подготовка по детска психология /общата психология като специалност от университета не дава добра представа за психологията на детето/, т.е. специалистът /психолог, социален работник, юрист, педагог трябва да е с квалификация в областта на работата с деца и детската психология/.

чл. 55(1) не формулира условие "най-добрия интерес на детето".  А това е притеснително, особено в случаите на развод по вина насилие от страна на единия родител. Съда осигурява правото на детето да общува с двемета родители, но в закона както е сега не се отчита "най-добрия интерес на детето", а само правото на родителя лишен съжителстване да влияе всячески на детето и то срещу родитела, върху който се стоварва цялата отговорност /най-често майката/. Къде са формулирани задълженията /освен издръжката/ на родителя, който не съжителства с детето?
...
чл. 58 (3)Размер на дължимата от родителя издръжка не може да е по-нисък от една четвърт от минималната работна заплата. - това е просто смешно, при условие, че жизненият минимум определен от НСИ е 180 лв. Много ясно, че лишенията от съжителстване родител ще декларира доход МРЗ и по този начин ще постави другия родител в невъзможност да осигури подходящите условия за възпитание на детето, а от там пък ще подава жалба след жалба срещу отговорния родител, че нарушава правата на детето. Безобразие е това. Трябва да се определи и какво е "без особени затруднения", защото нали сващате, че всяка пречка е и затруднение.
...
чл. 59 неизплащането на издръжка трябва да се криминализира - само така безотговорния родител ще бъде принуден да си поеме задължанията.
...
чл. 66 е в грешка. Директорът на лечебното заведение трябва веднага да оторизира специално подготвен член на екипа от "Социална подкрепа", който да проведе разговор с майката, лекуващият лекар, роднините, близките и бащата /ако е ясен/ с цел д0а се предотврати изоставянето. Също тук трябва да се формулира превантивната работа н отделите "Социална подкрепа" във връзка с изоставянето на бебета, а не да търсят веднага настаняване в ДМСГД, защото това затваря кръга. Майката изоставя бебето и догодина идва пак бременна....
...
чл  68 неправилно включва в кризисната социална работа и семейството, всъщност смисълът на сризисната социална работа по такъв случай се опира до вазимоотношенията майка-бебе и често подкрепата за майчинството се оказва решаваща. Какво има да се намесва и цялото семейство. То е клиент при рутинната работа, при разработването на проекти с целева група могоденти семейства или семейства в мизерия....
Този план за действие, който трябва да се подготви и координира с всички колко време отнема знаете ли? Всъщност повече от 48 часа са необходими, но самият план е излишен - той е документация, да, но само фиксира дейност без реални постъпки. За да се преодолее мотивацията на майката да изостави детето си, с нея трябва да се работи още преди раждането, да й се предостави възможност да е с бебето си от раждането, да и се осигурят консултации с психолог, да се консултира за социалната подкрепа, на която има право, ако запази бебето.
...
чл. 69 Хубаво ще бъде ако се разкрият в Родилните отделения щатна бройка за социален работник или психолог-консултант по въпросите на отглеждането и грижите за бебетата, които да са членове и на екипа на "Социална подкрепа". Така Болниците ще имат пълна представа за риска от изоставяне и ще могат своевременно да реагират.

чл. 73 (5) обезсмисля останалите алинеи. Тя е затворена врата в равно поле. ДМСГД няма да допуснат в периода 2013 - 2016 да останат без "клиенти". Само във варна това са 208 работни места. Нали се разбира, че законът предизвиква конфликт на интереси между "Социална подкрепа" в институциите в конкретната община. Да не говорим, че не се третира изобщо възможността изоставеното бебе да се върне при майка си, ако тя докаже, че има качества, възможности  имотивация да си го гледа.
...
Не видях никъде да се регламентира превантивна социална работа със семейства, които вече са изоставили едно дете. Нито има регламент да работа с малолетни майки.

чл. 109 (1)много категорично забравяна осиновяването на на братя и сестри от братя и сестри, а това много често е спасение, тъй като най-голямото дете полага най-чести грижи за по-малките. Според мен е удачно да има вариант, при който непълнолетна сестра или брат с помощта на социален работник от "социална подкрепа" и близък или роднина на изоставените деца да бъде осиновител на по-малките. Така се запазва семействота, т.е. децата остават заедно, а това е много важно!!!!!
(2) принуждава добросъвестните баба и дядода се включат в системата на приемно родителстване като изход поради тромавостта на процедурата по осиновяване, а това не е правилно. Ако се докаже, че те са подходящи родители и бъдат контролирани да действат в интерес на детето, най-добре е да бъдат осиновители, а не приемно семейство.
...
чл. 138 дава възможност само на пълнолетните да видят досиетата си, а според мен едно 16 годишно дете, което иначе е зряло да обикаля дискотеките манифестирайки "свободната си воля", и което може да полага труд, което може да избира къде да учи и как да се отнася с грижещите се за него, трябва да има достъп до истинската си история, като му се осигури и консултация с детски психолог или специалост подготвен в областта на детската психология. Също трябва да се види дали не може детето да бъде наблюдавано известен период след придобиването на информацията за биологичните си родители и обстоятелставта около осиновяването му. Разходите по достъпа до досиетата трябва да се поемат от бюджета на "социална подкрепа".
...
чл.136 трябва да се обмисли още, тъй като в предходния член детето ненавършило 18 години няма достъп до историята си, а с това ще се занимае настойнически съвет и конкретно оторизираният социален работник от Социална подкрепа. Според мен в такива случаи най-важното е да се види дали биологичните родители няма да проявят интерес и няма да докажат, че могат да поемат препатилото дете. Дори да не са те, то може роднина на биологичните родители да има условия и мотивация да се погрижи за детето, така, че то да не попадне в институция.

...
международното осиновяване не е променено с нищо, а всъщност и тази система не е ефикасна....
.....

Последна редакция: ср, 16 ное 2011, 12:59 от Мишона

# 4
 • Мнения: 17 106
Виж в края, административно наказателната част, относно производството по установяване нарушенията, налагане на санкции и събиране на глоби:


Производство

Чл. 223. (1) Нарушенията по чл. 221, ал. 1 – 6 и ал. 25 се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Нарушенията по чл. 221, ал. 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, и 28 се установяват с акт от служител от регионално поделение към Комисията по правата на детето, а наказателното постановление се издава от председателя на Комисията по правата на детето или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Нарушенията по чл. 221, ал. 9 и 18 се установяват с акт на инспектор от Агенцията за социална подкрепа, а наказателното постановление се издава от изпълнителния директор на Агенцията за социална подкрепа или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Нарушенията по чл. 221, ал. 7 и ал.26 се установява с акт на социален работник от дирекция „Социална подкрепа”, а наказателното постановление се издава от директора на дирекция „Социална подкрепа” или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) Нарушенията по чл. 221, ал. 13 се установяват:
1.   с акт на социален работник от дирекция "Социална подкрепа" - за неизпълнение на задължителни предписания по чл. 218, ал. 2, а наказателното постановление се издава от директора на дирекция "Социална подкрепа" или от оправомощено от него длъжностно лице;
2.   с акт от служител от регионално поделение към Комисията по правата на детето - за неизпълнение на задължителни предписания по чл. 207, т. 4, букви „а” и „б”, а наказателното постановление се издава от председателя на Комисията по правата на детето или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) При установяване на нарушения лицата по ал. 2 - 5 могат да търсят съдействие от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи.
(7) Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления се съставят и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Събиране на глоби и имуществени санкции

Чл. 226. (1) Глобите и имуществените санкции по влезли в сила наказатени постановления по този закон се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) По въпросите, които не са уредени в тази глава, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

# 5
 • Мнения: 984
Мисля, че и в момента е такъв регламента, но във Варна има само две глоби от по 200 лв. за тази година. Simple Smile

# 6
 • Мнения: 17 106
И по други места са рядкост.  Simple Smile Аз знам за три, наложени за посещаване на заведение без пълнолетен придружител. Но тук съставът е ясен, няма колебания относно това, какво е искал да каже законодателят. Остава да се докаже имало ли е или не детето такъв в дискотеката /протокол от проверката и свидетели/. Обаче не се искаше наличие на писмено разрешение, та дежурното бе да се яви някой свидетел, бил тогава из заведението /корко е бил е също друга бира/, някой да каже, че е придружавал, родителят- че е натоварил лицето Х.
Аз съм за наличие на писмено разрешение, което придружителят следва да носи у себе си и да представи при проверка. Мисля, че в проекта го зачетох по този начин.

Другото, за което си говорим в тези последни 2-3 поста, е толкова разтегливо, че чак кънти на неприложимо.

# 7
 • Мнения: 38
Това са безсмислени напъни на държавата ни да покаже, че нещо прави, но всъщност този закон няма да спре нито детското насилие, нито родителското безхаберие...

# 8
 • Мнения: 2 944
Джуди, много работа имам днес и не мога да прочета проекта. Би ли могла да цитираш тук ангажиментите на държавата и общините (ако има такива), касаещи улесняването на родителите при изпълнението на задълженията по на чл.8?
Вече разбрах, че легални дефиниции няма.

# 9
 • Мнения: 17 106
На обяд ще ги копна, че отивам да смятам гласове.  Peace

# 10
 • Мнения: 3 838
Четох закона снощи, но ми трябва време да вникна.

Видях, че г-жа Цачева е провела кръгла маса по темата, но имало ли е участие от граждански организации и какви изводи са направени от мероприятието също не разбрах. Поне в сайта на парламента информацията е оскъдна.

Да, да, много НПО бяхме на кръглата маса. Е, то какви изводи да направим, събитието беше просто да се представи проекта пред обществеността и народните представители и да се даде старт на общественото обсъждане. От тук нататък се очакват предложения и коментари. А иначе имаше екшън, тя и другарката Масларова беше Laughing, като почна да ръси мозък......

# 11
 • Мнения: 3 838

Какво се има предвид под "достатъчна грижа" и "надзор" е много интересно. Вчера обсъждахме- не съм само аз и не само у нас се допуска дете на 7-8 години да играе на топка пред блока или да се върне само от училище. Включвали са се в подобни теми често родители от чужбина, които също споделят, че това не се санкционира. Понятията "надзор" и "достатъчна грижа" не вярвам да значат "на една ръка разстояние" винаги.

Какво е "достатъчна грижа"?

Няма ги в тълкувателната обща разпоредба в началото на проекта, не ги открих. Гледах два пъти. Може и да не съм видяла.

Тази "достатъчна грижа" я нямаше в предпоследния вариант, нямам обяснение за мотивите им, още повече, че явно не са й дали и дефиниция. Би трябвало, ако нещо е наложило вкарването на подобен термин, то и да го дефинират, та да е ясно.

Иначе аз подкрепям тези текстове, принципно. Става дума за децата, по улиците, които просят, крадат и т.н.., вместо да са на училище. Които в повечето случаи са жертви и част от цели престъпни схеми и биват принуждавани да просят. Досега текстът е обхващал общо до 12 год., и ако няма опасност (според кой не е ясно), е можело да го оставяш без надзор. Сега с това до 8 год., се залага на факта, че вече има осигурена безплатна държавна услуга, безплатна занималня и за 2 клас. Т.е. нямаш оправдание за факта, че детето ти е само и без надзор на улицата. И не, няма се предвид и няма да бъдат санкционирани родителите за това, че детето им рита футбол пред блока, или че е отишъл за хляб. Laughing Друга е целта на текста.

Само не ми е ясно като как ще постигнат целта, да вкарат в училище всички тия деца от улицата, точно с тия парични санкции? МВР ще ги събира? Как точно ще стане тази работа? Според мен в случая санкцията трябва да се върже със социалните помощи. И другия много сериозен проблем е, как ще се проследява дали детето наистина посещава училище, или само на хартия се води, че го посещава. След детето вървят пари по ЕРС и има не малко случаи, да се прикриват деца, които се появяват само в началото, в средата и в края на годината. И доста по-драстични примери сме чували.

Последна редакция: ср, 16 ное 2011, 12:14 от teo7777

# 12
 • Мнения: 2 944
     До тук стигнах:   
Чл. 8. (1) Лице, на което стане известно, че има опасност за живота и здравето на дете, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социална подкрепа" или Министерството на вътрешните работи.
   (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако лицето е обвързано с професионална тайна.

     Алинея 2 ме смущава. Има нужда от прецизиране.
     Всъщност, мнението ми може да е прибързано, предвижда ли се "Правилник за прилагането на закона?
 

# 13
 • Мнения: 3 838
Довечера ще чета, че много интересни неща сте писали..... Това с принуждаването за съпружеско  съжителство и прочие до 16 год. е много добро като намерение, понеже сега в съда просто казват, "ами те са им такива културните традиции". Пък после си скубем косите как може на 10-12 год. дете да е родило дете и т.н... Само, че и аз се чудя, нали дете по смисъла на закона е до 18 год., а за една група български граждани, децата им до 16 год. ли ще са деца?

# 14
 • Мнения: 2 944
Само, че и аз се чудя, нали дете по смисъла на закона е до 18 год., а за една група български граждани, децата им до 16 год. ли ще са деца?
    Този текст навярно е обвързан по някакъв начин с разрешената възраст за сключване на брак - 16 години със съгласието на родителите, но логиката нещо ми се губи. Ако след 16 аз не желае да сключи брак или живее на семейни начала, защо е лишено от защита при принуждаване или склоняване?
     А дали има някъде линк към обсъжданията, така на пръв прочит е много трудно да се схване логиката на някои норми. А може да я има.

     Мишона, относно това:
(2) Бременната жена, независимо от осигурителния си статус, има право на безплатна медицинска помощ за профилактика, раждане и лечение, свързани пряко с бременността, раждането и 30 дни след него, както и за всички съпътстващи през този период усложнения в здравословното й състояние. Това право се осъществява по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето.

Може с ПЗР, които не са публикувани, да се изменят действащите нормативни актове и да се получи.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт