С Т А Т У Т
на Национален ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото”
за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ”

Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели.
Под почетното председателство на Иван Петков – председател на УС на НЛРС-СЛРБ и Николай Петев – председател на СБП

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

За повече подробности прочетете тук: http://www.bglov.com/page/Nacionalen-ejegoden-konkurs-za-kus-raz … a-doncho-conchev/