Група за взаимна помощ/ самопомощ/ и взаимна подкрепа .


Екипът на сайта инициира създаването на група за самопомощ  за хора ,пострадали от насилие и по -специално от домашно насилие със съдействието на център „БЪЛГАРСКИ ИНСИТУТ ЗА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА“.

Характерното за групите за самопомощ  е ,че са обединения с доброволен характер на хора, които имат сходен проблем, който ги е мотивирал да се съберат заедно, за да обменят и споделят своя опит. Групата се създава  по самоинициатива на самите клиенти и се определя като непрофесионално обединение на клиенти.  Обикновено това  са хора, които имат специализиран  и сходен проблем, но вече са се справили с него, преодолели са го, имат опит.Те са в състояние  да помогнат на други хора със същия проблем, да постигнат техния успех, съпричастни са. Основен принцип е взаимността, самостоятелността и изграждането автономно поведение. Такава група и хората ,които участват в нея дават  на участниците положителен пример чрез самите себе си, надежда, кураж, емоционална топлота, разбиране, съчувствие.Участниците  могат да получат полезна информация за защита на своите права, обезпечава се нуждата от общуване с хора с аналогични проблеми, повишава се мотивацията за борба с настоящия  проблема и адаптиране.

Основният механизъм  на групата се опира на опита на справилите се с проблема , който го предават на новите членове. В групата за самопомощ се извършва споделяне, обсъждане, даване на информация, предоставяне на опит, показва се загриженост, насърчава се саморазкриването, стимулира се собствената увереност на всеки.

 
Честотата на провеждане  на срещите ще  е един път седмично, по едно и също време, според уговореното с участниците. Максималния брой участници е 5.
Хубаво е да мислим, че може да има свят без насилие.

 Още по-хубаво ще бъде, ако го направим!

Първата среща на групата за взаимопомощ ,ще се проведе на 27.11.2011г.от 13ч . в БЪЛГАРСКИ ИНСИТУТ ЗА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА“., с адрес:гр.София ,ул.Цар Симеон N. 13.
Екипът на сайта се обръща с молба към всички ,които желаят да участват, да заявят това на посочения   e-mail адрес за провеждане на предварително интервю за участие.

 
Благодарим на всички ,които се обърнаха към нас за помощ и подкрепа!
Контакти:

е-майл адрес: popova.mira@gmail.com

тел:0884 305706