зДРАВЕЙТЕ,
някой има ли мнение за АЛЕКСЕЙ ШАДРИН? Моля за мнение!