От днес  27.11.2011г.стартира групата за взаимопомощ на жени ,преживели насилие.Групата е отворена във времето .Целта на групата е да създаде среда на взаимопомощ и подкрепа, която да позволи на участниците да споделят и да работят с преживяното насилие, подобряване на самооценката и вярата в собствените сили, подобряване на сигурността, намаляване на чувството на изолация и създаване на социални връзки.
Срещите ще се провеждат всяка неделя от месеца от 13ч.на адрес:Гр.София.ул.Цар Симеон ,N.13 .
Всички ,които имат смятат ,че това би било полезно за тях ,биха могли да се включат.
Повече информация ще намерите на адрес: www.nasilie.eu