Здр. Моята коса е чуплива, средна дължина, леко етажирана без бретон.Та така съм от както се помня. Сега мисля нещо да я променя, моля за идей.