Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 124
Здравейте, искам да попитам какво трябва да умее едно дете в пъэрви клас - трябва ли да чете, да смята, за да му е по-лисно или не, за да му е по-интересно. Моля споделете

# 1
 • Варна
 • Мнения: 2 379
Да умее ра оцветява, да очертава по контур, да разказва. Пък буквите, ако ги знае-добре. Ако не-пак добре. Ще се научи да чете и пише. Някои учители искат детето да е почти ограмотено, за да им е по-лесно, но това понякога тежи, защото родителите не са длъжни да знаят как става това и детето може да се научи да сричкува неправилно.

# 2
 • Мнения: 3 479
По математика трябва да може да брои до 10, да прави количествени сравнения (по-малко, по-голямо, равно), да разпознава геометричните фигури.

# 3
 • Мнения: 2 866
Трябва да изговаря правилно думите, да чува звуковете, да определя тяхната последователност.Да преразказва кратка, лесна за осмисляне приказка. В ПГ правят дори звукови модели.

# 4
 • Мнения: 2 865
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

Образователно направление
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Ядро "Свързана реч - говорене и слушане"
- Задава въпроси и поддържа разговор
- Разказва за себе си
- Преразказва позната приказка
- Довършва разказ или приказка
- Съставя разказ по картинка
- Съчинява приказки, гатанки, римушки

Ядро "Граматически правилна реч"
- Използва сложни съчинени и сложни съставни изречения
- Практически разпознава сегашно, минало и бъдеще време

Ядро "Звукова култура на речта"
- Различава елементите на езика и речта: изречение, дума, звук
- Различава звуковете в думата и определя броя и последователността им

Ядро "Подготовка за ограмотяване"
- Разбира връзката м/у звуковия състав и графичното му представяне
- Графично репродуцира фигура, знак, прави и криви линии, извивки, компоненти от буква
- Разпознава и пише печатни букви
- Разчита отделни думи и надписи

Ядро "Сематична страна на речта"
- Използва думи и фрази, като се съобразява с контекста
- Разбира многозначността на думите и употребата в речта си синоними, антоними и омоними.

Образователно направление
МАТЕМАТИКА


Ядро "Количествени отношения"
- Брои от 1 до 10 във възходящ и низходящ ред
- Установява равенство и неравенство на множества
- Разпознава и назовава знаците за количествени отношения и математическите операции събиране и изваждане
- Разбира релациите "по-голямо", "по-малко" и "равно"
- Прилага транзитивните свойства на релациите при квасификация, сериация и измерване

Ядро "Измерване"
- Измерва обекти по дължина, тегло и обем
- Сравнява измерени количества
- Разбира връзката м/у измерено количество и мерна единица

Ядро "Пространствени отношения"
- Графично моделира пространствени отношения
- Подрежда обекти в низходящ и възходящ ред по големина, височина и дължина

Ядро "Времеви отношения"
- Разпознава и определя времето чрез часовник
- Назовава дните от седмицата и сезоните
- Използва календар и се ориентира по данните му

Ядро "Равнинни фигури и форми"
- Различава и назовава геометричните фигури: кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник
- Различава и назовава основни свойства на геометричните фигури - страна, връх
- Сравнява и класифицира предметите по форма

Образователно направление
ОРИЕНТИРАНЕ В СОЦИАЛНИЯ СВЯТ


Ядро "Общуване с околните"
- Взаимодейства и сътрудничи с връстници и възрастни
- Проявява емоционално и оценъчно отношение към партньора
- Взаимодейства с учител в учебна ситуация

Ядро "Светът на Аз-а"
- Разбира телесната си система
- Оценява собствените си умения и постъпки в конкретни ситуации
- Утвърждава собствената си индивидуалност
- Самоконтролира се в зависимост от задачите в ситуацията

Ядро "Предметна среда"
- Целенасочено възприема предметите от бита на хората
- Обяснява употребата на предметите от бита на хората
- Разбира функционалните връзки м/у предметите при използването им

Ядро "Здравословна среда"
- Различава проявите на здравето и връзката им с хигиената
- Познава някои видове дейности на мед. работници

Ядро "Социална и културна среда"
- Оценява поведенчески прояви в практически ситуации
- Разбира и прилага правилата на безопастност на движението
- Разграничава видовете труд
- Проявява познавателно и емоционално отношение към социалната рола "ученик"

Ядро "Културни и национални ценности"
- Описва национални обичаи и традиции
- Разказва за национални герои
- Проявява емоционално и познавателно отношение към народното творчество

Образователно направление
ОРИЕНТИРАНЕ В ПРИРОДАТА


Ядро "Животински свят"
- Класифицира видове животни
- Обяснява поведенчески реакции на животни
- Участва в грижи за животните и защитава правото им на живот

Ядро "Растителен свят"
- Сравнява стъбло, листа, плодове и цветове на растенията
- Обяснява процеса на развитие на растенията
- Класифицира плодове и зеленчуци
- Грижи се за растенията

Ядро "Естествена физическа среда и природни явления"
- Наблюдава и сравнява природни явления
- Обяснява образуването на водата
- Експериментира свойствата на въздуха и водата

Образователно направление
ИЗКУСТВА


Ядро "Художествена информация и възприемане"
- Разпознава познати художествени произведения
- Оценява герои от литературни произведения
- Избира любими произведения в самостоятелната си дейност

Ядро "Художествено пресъздаване и изразителност"
- Планира действията си в самостоятелни художествени дейности
- Използва средства на художествена изразителност в художествени дейности

Ядро "Художествена литература"
- Открива познато литературно произведение в куклен театър, балет, мюзикъл, комикси. театър
- Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения
- Сравнява определено литературно произведение с неговата интерпретация чрез масовите комуникации

Ядро "Музика"
- Пее индивидуално и в група, подходящи за възрастта песни
- Разпознава основните музикални изразни средства: мелодия, темпо, тембър, динамика
- Разпознава връзката м/у тембъра и изразителността в музиката

Ядро "Изобразителни изкуства"
- Използва адекватно различни видове материали и пособия за изобразяване
- Познава основните изразни средства за рисуване, моделиране и апликиране: композиция, цвят, форма, пространствено разположение
- Осъществява тематично изображение при рисуване, апликиране и моделиране

Ядро "Техническо и художествено конструиране"
- Конструира по модел и схема
- Изменя вариативно модели за конструиране
- Установява връзки м/у реалните и конструираните обекти

# 5
 • Варна
 • Мнения: 5 431
Ако детето в първи клас умее да чете, да пише и да смята поне до 20- супер! Може и чужд език да поназнайва- все файда...
При нас- детето постъпи в първи клас свободно четящо, пишеше печатно, за съжаление технически неправилно- химикалът стои между  показалец и среден пръст. Така е и до днес. Confused Ама пише, нали! Confused Нали трябва по- рано да се научат на всичко...


# 6
 • у дома
 • Мнения: 5 664
Моето пък тръгна в първи клас знаещо да смята перфектно,но не можеше да чете(познаваше буквите,но не четеше) и пишеше печатно,но кратки думички,ръкописно даже и елементите не можеше всичките...
В момента е трети клас-пише много грамотно и добре,чете и то доброволно страшно много,по поне 50 страници на ден,почивните дни доста повече,математиката не му е страст,аз го карам да решаваме допълнително задачи от състезания ,защото виждам,че може,иначе с училищния материал по математика няма проблем,даже и нямам представа на какво точно са в момента...
Като се върна назад в спомените най-трудно му беше в първи клас усвояването на писането,така че е най-добре детето да може да пише добре самите елементи на буквите,просто този период е много кратък в първи клас,а ако не се изписват добре елементите,после и самите букви не са четливи.а и като недостатък отчитам,че не се обръща достатъчно внимание на свързването на самите букви...

# 7
 • Ямбол
 • Мнения: 24 251
Какво се изисква от един първокласник? - Да е минал предучилищната подготовка.

# 8
 • София / Пловдив
 • Мнения: 8 079
.... Някои учители искат детето да е почти ограмотено, за да им е по-лесно, но това понякога тежи, защото родителите не са длъжни да знаят как става това и детето може да се научи да сричкува неправилно.

Сричкуването се учи още в детската градина. Предучилищната подготовка включва и това.
Друг е въпросът госпожите в подготвителната как ще си свършат работата.

# 9
 • Мнения: 2 866
Какво се изисква от един първокласник? - Да е минал предучилищната подготовка.

 newsm10 и да е покрил ДОИ за тази подготовка.

Ако детето в първи клас умее да чете, да пише и да смята поне до 20- супер! Може и чужд език да поназнайва- все файда...

Кой го твърди?

# 10
 • София
 • Мнения: 1 473
Ако детето в първи клас умее да чете, да пише и да смята поне до 20- супер! Може и чужд език да поназнайва- все файда...

Кой го твърди?

Личен опит.

От друга страна, учителките често имат проблеми с такива деца, особено ако са по-буйни и им доскучее в час. Родителите на напредналите деца се оплакват, че учителките нямали подход и не се сещали да дадат на децата допълнителни, малко по-трудни задачи, докато другите овлавядат основния материал, но все пак учителите не могат да огреят навсякъде и е напълно нормално да се занимават с материала, който другите деца трябва да научат, вместо да надграждат нещо, което не е тяхна работа. Често това създава проблеми с дисциплината, и допълнително създава в напредналите деца погрешното усещане, че училището е скучно, учебният материал е лесен и овладяването му няма нужда от допълнителни усилия, което в по-горните класове може да им направи много лоша услуга.

# 11
 • Мнения: 2 866
Jarrita, права си. Трудно се работи, когато има доста напреднали или изоставащи деца. И колкото и да ме убеждават, че задължение на учителя е да се справи с всички, нека дойдат и видят. Имаш 30 минути, за да предадеш нов урок и да работиш с поне 25 деца. Достатъчно е детето да има подготовката от ПГ и всеки ден да си учи урока.

# 12
 • Мнения: 2
 Подготовката, която детето получава в подготвителната  група покрива първоначалните изисквания. За мен беше важно да се пази жива и здрава, а относно учението в първи клас - важното бе да й помогна да изгради навика да сяда да учи. Мисля, че най-важно от 1 до 4 клас е децата да растат спокойни, да се съхрани стабилна психиката им, защото така ще могат спокойно да се справят с все по нарастващото натоварване в горните класове. Няма дете, което да е останало ненаучено на четене, смятане и писане в първи клас.

# 13
 • Ямбол
 • Мнения: 24 251
... Няма дете, което да е останало ненаучено на четене, смятане и писане в първи клас.
Аз не бих била толкова категорична.

# 14
 • София / Пловдив
 • Мнения: 8 079
Наскоро случайно присъствах на открит урок в четвърти клас. Ужасих се, че повечето деца не можеха да четат  Confused Ама не преувеличавам. Дъщеря ми, която е в първи клас, чете по - добре от тях.
Очевидно в подготовката на тези деца имаше дупка. И то огромна.
Споделих по - късно впечатленията си с една приятелка, която е учителка по английски на среден курс. Та тя съвсем ме хвърли в отчаяние, като ми каза, че имало такива ученици и до 11 клас.
Та не бих разчитала и аз на веруюто "Няма ненаучено дете в първи клас".

Общи условия

Активация на акаунт