Да обменим опит кой в кой фонд е по допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Доволни ли сте и с какви пробелми сте се сблъсквали по този повод?