Ние досега никога не сме го правили , но някой знаели каква е цена на куверт за нова година в град Лом и по-евтинко  а не да те  #2gunfire #2gunfire #2gunfire ?