Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 7 091
Хайде четете и се радвайте.....ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г.
Указ № 209
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
Постановявам:
Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХХХІХ Народно събрание на 17 май 2005 г.
Издаден в София на 30 май 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм, бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69,110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,54, 74,107,112,119 и 120 от 2002 г., бр.8,50,107 и 114 от 2003 г,,бр.28,38,49,70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 19в, 19г и 19д:
§ 19в. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса по чл. 4, ал. 1 за съответната календарна година.
(2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице могат да подадат до 31 декември 2006 г. молба-декларация по ред, определен с инструкция, издадена от управителя на Националния осигурителен институт, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а.
§ 19г. (1) Лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка до 1 юни 2005 г., могат да поискат разсрочване на плащането на задължението до 31 декември 2006 г., ако за периода 1 октомври 2004 г. – 31 март 2005 г. имат средномесечен доход на член от семейството до 200 лв. включително.
(2) По реда на ал. 1 се разсрочват задължения за здравноосигурителни вноски с размер над 50 лв.
(3) За разсрочване на задължението лицата по ал. 1 в срок до 31 октомври 2005 г. подават в териториалните поделения на Националния 1
осигурителен институт молба-декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт.
(4) Задължението се разсрочва от датата на подаване на искането с решение на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или упълномощени от него лица. В решението се вписват размерът на задължението, крайният срок за издължаване на разсроченото задължение и общата дължима сума до изтичане на този срок. Един екземпляр от решението се връчва на лицето.
(5) При определяне на дохода по ал. 1 се вземат предвид всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.
(6) Лицата по ал. 1, които не заплатят повече от три здравноосигурителни вноски за периода на разсрочването, заплащат на изпълнителите оказаната им медицинска помощ.
(7) За периода на разсрочване давностният срок за вземанията спира да тече.
(Sunglasses При изпълнение на условията по ал. 1 – 4 на лицата не се налагат глоби по чл. 104, ал. 3, не се прилага разпоредбата на чл. 109, ал. 1 и не се предприемат принудителни мерки за събиране на задълженията.
§ 19д. За задълженията за здравноосигурителни вноски на лица, които ги дължат за своя сметка, възникнали до 1 юни 2005 г., не се дължи лихва за периода от 1 юни 2005 г. до 31 декември 2006 г.”
§ 2. В § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 111 от 2004 г.) ал. 2 се изменя така:
“(2) Със заплатените суми по ал. 1 се намалява размерът на задълженията за здравноосигурителни вноски.”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г.
Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 17 май 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Борислав Великов
Майка ми ми казваше днеска за това, ама аз не и повярвах....след като се разправях 4 месеца с тях в БГ тая година си мислех, че повече няма да имам удоволствието, но не би. 
Спомняте ли си разказа на Бранислав Нушич "Одеало, чесало и канче" , ей така сме с НОИ. Един път се допреш до тях и цял живот им дължиш. А дори не съм им ползвала скапаните услуги нито веднъж! Е това ако не е държавен рекет! #Cussing out #Crazy

Последна редакция: сб, 31 дек 2005, 20:05 от Tandoori

# 1
 • Мнения: 1 613
Сега ще го изчета, че майка ми ме "зарадва", че съм имала писмо от тях. Искат да им плащам за последните 5 год., през които не съм живяла в БГ.

# 2
 • Мнения: 4 212
този указ го сменят на всеки 3 месеца.  Mr. Green  Не плащам за нещо което не ползвам.  Naughty  Да ги иска ли4но от мен Първанката. Whistling

# 3
 • UK
 • Мнения: 1 303
ми аз миналата година им дължах вече към 2 000 лева, а и МЕИ-то не ми бяха внасяли за 2 години се оказа. да си ги искат първо от тях  Mr. Green аз ще чакам да сменят указа.

# 4
 • Мнения: 3 394
о, я не си разваляй презника-ако трябва пак ще се подписваме он-лайн и пак няма да ги платим!

Освен това не забравяй,че 2007 чука на вратата и тогава щат не щат ще променят тези неща-това си е жив обир и никой няма да им позволи да го правят!

# 5
 • Boston, MA
 • Мнения: 3 060
Ама аз ли не разбирам нещо, или това означава, че може да се освободиш и да не дължиш, при това не е необходимо да се ходи лично, а може чрез пълномощник? Значи, не е толкова лошо Simple Smile
Весело посрещане на Новата година, мами!

# 6
 • сред цветята
 • Мнения: 3 030
Явно вече са zапочнали да раzпращат писма. За справка _ тема в Клюкарника. Но пък и писмата са обикновено пуснати.

# 7
 • Мнения: 7 091
Явно вече са zапочнали да раzпращат писма. За справка _ тема в Клюкарника. Но пък и писмата са обикновено пуснати.


Да, вярно е. Няколко приятели вече получиха...чакаме нашите. А хем си пуснах декларацията за отписване юли месец, но НИКОЙ не ми каза тогава това за GP-то и сега пак дължа #Cussing out

# 8
 • Мнения: 980
Тандоори, не се впрягай. Доколкото раzбирам текста, човек се освобождава от zадълженията ако няма личен лекар в БГ. Попълва се молба-декларация zа минал и zа бъдеЩ период, която се подава лично или чреz упълномоЩено лице. Има срок до края на годината (2006 Wink).
Сега говоря от личен опит. Naughty При подаването на молбите се предава и копие от международния паспорт със страниците с печатите zа влиzане и иzлиzане от БГ. Това ти е докаzателството, че си пребивавала повече от 186 дни в годината в чужбина. Ако си си сменила паспорта (като в моя случай) се ходи в полицията на Мария Луиzа 56 и се вади уверение, че си била иzвън граница. Ако някой друг го прави вместо теб пак ти трябва пълномоЩно. #Cussing out

Иначе си права- мръсна история е #2gunfire

# 9
 • Мнения: 4 212
4удно, 4е аз в паспорта си нямам пе4ат, 4е съм минавала границата. Смени го майка ми с пълномощно и ми го прати. Ама пак ми е все тая. Закона ще го менят поне още 10 пъти.

# 10
 • Мнения: 7 091
Тандоори, не се впрягай. Доколкото раzбирам текста, човек се освобождава от zадълженията ако няма личен лекар в БГ. Попълва се молба-декларация zа минал и zа бъдеЩ период, която се подава лично или чреz упълномоЩено лице. Има срок до края на годината (2006 Wink).
Сега говоря от личен опит. Naughty При подаването на молбите се предава и копие от международния паспорт със страниците с печатите zа влиzане и иzлиzане от БГ. Това ти е докаzателството, че си пребивавала повече от 186 дни в годината в чужбина. Ако си си сменила паспорта (като в моя случай) се ходи в полицията на Мария Луиzа 56 и се вади уверение, че си била иzвън граница. Ако някой друг го прави вместо теб пак ти трябва пълномоЩно. #Cussing out

Иначе си права- мръсна история е #2gunfire


Ами Теичка, аз 4 месеца оправях на мъжа ми и моите документи като бях в Бг и съм наясно с процеса, проблема е, че това което е новото е за GP-то и за него никои нищо не каза. Преди да замина проверих- нищо не дължахме, сега сме пак в кюпа, заради въпросната поправка на закона. И реално сега трябва да хвана някой близък да ходи да се разправя с месеци с тях, защото как работят...не ти е работа направо.  Sick #Crazy  Ама просто ми писна и накрая ще им тегля една и няма да се занимавам.  #2gunfire

# 11
 • Мнения: 980
Ами Теичка, аз 4 месеца оправях на мъжа ми и моите документи като бях в Бг и съм наясно с процеса, проблема е, че това което е новото е за GP-то и за него никои нищо не каза.

За това zначи ме питаха дали имам личен доктор, а аz им се раzвиках, че ми е писнало да ме третират като парцал и да ме тормоzят с тъпите си въпроси oops

# 12
 • Мнения: 3 885
Я сега някой да уточни zа бавносхваЩаЩите като мен- когато нямаШ (и никога не си имал) личен лекар пак ли трябва да се отписваШ или това важи само zа имаЩите newsm78

# 13
 • Германия
 • Мнения: 7 124
Я сега някой да уточни zа бавносхваЩаЩите като мен- когато нямаШ (и никога не си имал) личен лекар пак ли трябва да се отписваШ или това важи само zа имаЩите newsm78
и аз това се зачудих.... Thinking

# 14
 • UK
 • Мнения: 394
Вчера говорих с майка ми по телефона - и аз съм получила "новогодишна честитка" от НОИ.  Close Понеже съм имала личен лекар ( то беше и задължително да имаш през 2000 г. когато закона влезе в сила) сега съм длъжник на държавата. Баща ми беше ходил през декември да подава от мое име заявление, че не съм в страната. Даже и от МВР беше извадил бележка, кога съм си била в страната откакто живея в чужбина. В НОИ обаче било такова стълпотворение, че не успял нищо да направи, а и му обяснила служителка, че може и след новата година да подаде заявлението. Е, да обаче никой не му казал това за личния лекар. Че така или иначе аз пак ще си дължа сумите за предходните години. Сега съм казала на моите родители хич повече да не се разправят с тази инстанция. ДА дойдат да ме намерят и да си ги искат тия пари, щом са такива ентусиасти.  Twisted Evil

Аз все съм се старала да съм изрядна по отношение на вземане-даване с институциите, но този нескопосан закон ме кара да им тегля една...

Все пак се надявам да има отново някаква промяна в него, макар че надеждата ми е много слаба, след като след 1 година обсъждания и промени, нашите политици пак излязоха с недоумици и противоречия в него.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт