Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 19 дек. 2011, 11:49 ч.

Трудово правен въпрос

 • 7 777
 • 17
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 252
Здравейте, искам да попитам ако някой е наясно какъв е редът за командировките?  Проблемът е следният, работя във верига магазини от 3 години, веригата е много голяма и е разделена на различни фирми, преди няколко месеца ме командироваха в друг магазин, който се води друга фирма. След един месец ми предложиха да ме преместят там , като ми бяха подготвили нов трудов договор с изпитателен срок, на мен ми стана ясно че подпиша ли го на другия ден могат да ме уволнят и най - вероятно това им е целта, защото съм чувала че имат такава практика да се отървават от работници без да ги съкращават и по тази причина отказах. Тук идва и проблема започнаха всеки месец да ме командироват- понеже срока на командировката е за 30 дни, имам си проблеми и с началството поради отказа ми ,как мога да се защитя? За предният месец не са ми дали да подписвам споразумение за командировка , но аз продължавам да си работя, ако ми го дадат по някое време със задна дата да го подписвам ли? Ако откажа да го подпиша какво става? Мога ли да искам да ме върнат в старият ми магазин? Сега е времето и за правене на графици на отпуски от къде трябва да ме пуснат в отпуска, от магазина в който съм по договор или там където съм командирована?Не искам да напускам , а ако искат те да ме махнат да ме съкратят както си му е реда. Някой ако може да ми помогне със съвет ще съм много благодарна!

# 1
 • Мнения: 0
Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед. При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.

В заповедта за командироване се посочват, командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право.

Съгласно чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване.

Съгласно чл. 187 от Кодекса на труда, нарушения на трудовата дисциплина са неизпълнение на възложената работа, неизпълнение на законните нареждания на работодателя, неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя и могат да бъдат забележка, предупреждение за уволнение, уволнение.

Следва да имате предвид, че работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

# 2
 • Мнения: 605
Максималната продължителност на една командировка не може да бъде повече от 30 календарни дни, съгласно чл. 121, ал. 1 от КТ. Законодателят обаче не е поставил ограничение в броя на командировките през календарната година. Един работник или служител може да бъде командирован толкова пъти по 30 календарни дни, колкото налагат нуждите на работодателя.
Чл. 121, ал. 2 от КТ изисква писменото съгласие на командирования работник или служител, когато се предвижда командировката да бъде за срок по-дълъг от 30 календарни дни. Следователно за командироване за по-кратък срок работодателя издава заповедта за командироване без да иска съгласието на работника или служителя.
Специалната закрилна норма на чл. 131 от КТ изисква работодателят да иска винаги писмено съгласие за командироване на бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст, без оглед продължителността на командировката.
Командироването на работника или служителя в страната се извършва по преценка на работодателя в случаите, когато са налице предпоставките, уредени в чл. 121 от КТ. Преценката за необходимостта от командироване е предоставена на работодателя. Негово право е да преценява и кой работник или служител да командирова.
Изискване за форма
Командироването в страната се извършва задължително с писмена заповед. Тази заповед, съгласно изискването на чл. 8, ал. 1 от НКС следва да бъде предварителна – т.е. да е издадена преди командированото лице да трябва да замине за мястото, където следва да извърши работата си.


Не трябва да подписвате споразумение за командировка, защото работодателят трябва преди да ви изпрати в командировка да ви даде заповед.

Освен това при командироването по правило лицето изпълнява своята работа на място, различно от мястото на работа, определено с трудовия договор. Мястото на работа (чл. 66, ал. 3 от КТ) е седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. В този смисъл не е налице командироване в случая, когато един работник или служител е изпратен да изпълнява работата си на друго работно място в същото предприятие.

Мога ли да искам да ме върнат в старият ми магазин?

Според мен сте си на работа в "стария магазин" след като не сте подписала новия трудов договор.

# 3
 • София
 • Мнения: 252
Благодаря , че все пак някой писа по темата. Аз по договор си се водя все още в стария магазин , но всъщност там не съм стъпвала от месеци,работя в друг обект , който се води друга фирма- изпълнявам същата длъжност. След като подписах първото командировъчно за 30 дни и то изтече ,през следващите месеци ми даваха допълнителни споразумения и с моето съгласие и подпис командировката се продължава за още 30 дни обаче сега за месец декември не са ми дали да подпиша все още допълнителното споразумение, аз продължавам да си работя там където съм командирована, защото присъствам в графика за работа в този магазин. Те по някое време ще се сетят и ще ми донесат да се разпиша за този месец със задна дата, ако откажа да го разпиша какво следва?

# 4
 • Мнения: 605
Гледайте внимателно какво подписвате.
Всъщност вие през декември сте работила, така че ако е същата заповед за командироване (каквато и преди сте подписвала) си я подпишете. Обаче продължава да не ми е ясно как един работодател ви "командирова" да полагате труд при друг работодател. И какво допълнително споразумение подписвате.
Пазите ли екземпляр от документа, който сте подписвала? Напишете с 2 изречения какво съдържа.

И по-добре поискайте от работодателя си да си уредите отношенията. Ако сегашния магазин ви е по-удобен (като локация например) поискайте да си изясните положението и бъдещото развитие.

# 5
 • София
 • Мнения: 252
Ето какво представлява , заповедта с която ме командироваха и имам копие.

Заповед
На основание чл.5 от наредба за командировките в страната
Командировам: В.Л., ЕГН , наботещ във "Х" в супермаркет "У", на служебна командировка  на
дата.... до дата.....
Целта на командировката е работа в супермаркет на ЕТ..........за заместване на отсъстващ служител от персонала на магазина.
На В.Л. да се изплатят дневни съгласно Наредба за командировките в страната , които ще са за сметка на ЕТ.....
 

Като изтече този срок почнаха да ми дават да разписвам допълнителни споразумения, общо взето същото за продължаване на командировката и така до сега вече няколко месеца , от допълнителните нямам копия, тъй като ми обясниха че са в един екземпляр само за работодателят.
Също искам да кажа че никакви командировъчни не са ми плащали.

# 6
 • Мнения: 14 764
Че има право да ви командирова работодателят, има. Не разбрах само защо си мислите, че в другия магазин ще сте на нов трудов договор със срок за изпитание, като вие всъщност си работите по трудов договор, който не е прекратен и това, че са ви преместили в друг магазин не значи, че сменяте работодателя. Може да ви командирова и в друг град. Това е стар и изпитан метод за уволнение на държавни служители например. Тях трудно ги уволняват, но като почнат да ги командироват в Силистра или Добрич, сами напускат.

# 7
 • София
 • Мнения: 252
Ами мисля си го защото въпреки, че собственика е един, то фирмата е друга и защото бях привикана след първите 30 дена командировка за да подпиша нов договор за новия магазин и го видях с очите си, че беше с изпитателен срок.  Доста се разправяхме тогава като отказах да го разпиша, питах ги на какво основание ще ми прекратите постоянния договор? А те ми отговориха, че било готово по взаимно съгласие, само трябва да се разпиша.

# 8
 • Мнения: 14 764
Ами мисля си го защото въпреки, че собственика е един, то фирмата е друга и защото бях привикана след първите 30 дена командировка за да подпиша нов договор за новия магазин и го видях с очите си, че беше с изпитателен срок.  Доста се разправяхме тогава като отказах да го разпиша, питах ги на какво основание ще ми прекратите постоянния договор? А те ми отговориха, че било готово по взаимно съгласие, само трябва да се разпиша.

Не подписвай, настоявай да те командироват, а не да ти прекратяват стария договор или поне новият да е постоянен, ако всичко това се налага от някакви техни организационни промени.

# 9
 • Мнения: 605
Да, чл. 5 от НКС дава възможност по изключение работник да бъде командирован при друг работодател.

# 10
 • София
 • Мнения: 8 225
Да, чл. 5 от НКС дава възможност по изключение работник да бъде командирован при друг работодател.


Да, но нали е изключение, а тук ком. заповеди са всеки месец.

# 11
 • Мнения: 605
Защото принципът е, че работодател може да командирова само свой работник или служител. Затова чл. 5 от НКС регламентира изключение. В този случай командироването се извършва по взаимно писмено съгласие на трите страни - двамата работодателя и работника, а не само със заповед на работодателя.
А иначе няма пречка 1 лице да бъде командировано няколко пъти по 30 календарни дни, но би следвало да има някакво прекъсване на командироването. Другата възможност - за повече от 30 дни - изрично се изисква и съгласието на работника/служителя.

# 12
 • София
 • Мнения: 252
Мога ли да откажа да подпиша  командировъчното  и имат ли право ако не подпиша да ме уволнят?

# 13
 • Мнения: 605
След като чл. 5 от НКС изисква изрично писмено съгласие и от работника/служителя имате право да откажете да подпишете. И отказът ви не може да бъде основание за уволнение.

# 14
 • Мнения: 21
Здравейте!
 Реших да не правя нова тема, а да ползвам вече направената. Много се надявам някой компетентен в трудовото право да ми помогне.Имам следният казус: Работодателят иска да ме командирова в страна, за която като отвориш информация за нея в Министерството на външните работи е със статус Повишено ниво на риск.
 Въпросът ми е може ли да ми наложи командироване, без да се съобрази с отказа ми да замина и какви биха били последствията ако откажа?

Общи условия

Активация на акаунт