Реших да се жертвам и понеже ще ми е за първи път (кола маската) ще ми препоръчате ли някой?