нека всички които са се срещтали с такова заключение да пишат.