Голямо удоволствие ми достави слушането на този монолог на Калоянчев. Приятно!
http://www.youtube.com/watch?v=3pVIUx1pxsU