Имам желание да запиша детето си в това училище, само че живеем в друг район. Съгласно изискванията на училището, които преди можеха да се намерят в сайта, районът беше много ограничен и, разбира се, с предимство на съседната детска градина. Има ли успели родители от друг район? Как стана така, че успяхте да запишете първокласника си?
Поздрави на всички