” Ako можехме да прочетем тайната история на враговете си,
 бихме открили в живота на всеки човек тревоги и страдания,
 достатъчни да обезоръжат всякаква враждебност ”- / Лонгфелоу /