Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 33 106
Старата тема - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=623499.0

За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х
При информация за неправомерен прием на дете, ЛС до Ели Х - име на детето, детска градина, група

Списък на преходни обекти и обекти с предстоящо строителство през 2011 г.

Справка за броя на групите и децата в яслена, първа, втора група и в смесените детските групи и на записаните в тях деца със СОП в държавните и общинските ОДЗ и ЦДГ (справка МОНМ), данни към 15.09.2011г

Справка за броя на групите и децата, ИСОДЗ, данни към ноември 2011

Допълнителни критерии избрани от градините 10-12.02.2012

Информационна система за обслужване на детските градини

Въпроси и отговори
Нормативни документи
Нормативни документи

Детски градини на територията на София
Детски градини по район - Всички, Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
Детски градини по тип - Всички, ОДЗ, ЦДГ, Логопедична ДГ, Седмична ДГ, Специална ДГ, Санаториална ДГ, Самостоятелна ДЯ
Детски градини със специален прием - Всички
Карта в Google Maps

Работна група
Ремонти и нови места
Новини и съобщения

Ръководство за родителите (Версия от 8.03.2010 г. - Въведение; Общи положения; Заявяване на критериите и изчисляване на точките (забел. Имайте предвид, че към стандартните (изчислени) точки се прибавят: 3т. за 1во желание, 2т. за 2ро желание, 1т. за трето желание, 4то желание и нататък не носят допълнителни точки); Актуализация и подредба на кандидатурите; Проверка на данните; Приложение: Уточнения за критериите; Общи критерии; Социални критерии (под квота); Допълнителни критерии; Специални образователни потребности (СОП)

Актуализираното Ръководство за родители за приема от септември за новата учебна 2010/2011 година е публикувано в ИСОДГ. (видео материали)
Цитат
Към ръководството са добавени три демонстрационни филмчета, които показват процесите по регистрация в системата, попълване на профила на семейството и добавяне и подреждане на кандидатури:

    * Регистрация в ИСОДГ - http://kg.sofia.bg/mov/registration.html
    * Попълване на профил на семейство - http://kg.sofia.bg/mov/profile.html
    * Добавяне на кандидатури - http://kg.sofia.bg/mov/kandidatura.html

Календар за 2012
Цитат
14.01.2012 - 14.04.2012 г. - Текущи приеми за набори 2006, 2007 и 2008
15.01.2012 - 25.02.2012 г. - Текущи приеми за набори 2009 и 2010
25.02.2012 - Последно текущо класиране за набори 2009 и 2010

27.02.2012 г. - Обявяване на свободните места за набори 2009, 2010 и 2011 за учебната 2012/2013 год.

17.04.2012 г. - Премахване на набор 2005 от системата
04.05.2012 г. - Граждански контрол (2pm – 6pm)
05.05.2012 г. - Първоначално класиране по точки за учебната 2012/2013 г., двуседмичен срок за записване (Първоначалното класиране по точки за групите с прием от м. септември 2012 г. ще бъде извършено. Резултатите ще бъдат публикувани в ИСОДГ, е-съобщения до родителите и в списъци пред детските градини. Информация няма да може да се актуализира от 18:00 ч. на предходния ден до 8:00 в понеделник.)
12.05.2012 г. - Второ класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)
19.05.2012 г. - Трето класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)

26.05.2012-23.06.2012 г. - Класиране за учебната 2012/2013 год.
27.08.2012 г. - Обявяване на свободните места за следващото (текущо) класиране.
01.09.2012 г. - Първо текущо класиране, навлизане в период на едноседмичен срок за записване
01.09.2012-08.12.2012 г. - Текущо класиране за учебната 2012/2013 год.


РГ 09.11.11 г.

Основните дати:
24.11.11 – стоп
14.01.12 – първо текущо класиране (тук вече и СДЯ)
27.02.12 – обявяват свободните места за пролетното т.нар. голяма класиране
До 18 ч. на 03.05.12 – възможност за разместване, после заключват
04.05.12 – класиране, граждански контрол
05.05.12 – списъците, вкл. на хартия в ДЗ. После 2 седм. срок за записване
27.08.12 – обявяват свободни места
01.09.12 – първо текущо.

Пак се опъваха да има архив, падащ панел и пр. със списъците от предходни класирания (освен последните три). Изтъкват аргумент, че там са имената на децата, родители се противопоставяли по различни причини. Настояхме родителите, които искат това да мотивират писмено, за да разгледаме на следваща РГ.
Проблемът в 18 ОДЗ с неточно изписания ДК обещаха да отстанят веднага.

Набързо пиша и не е пълно, предполагам Ели ще допълни.


2011ти набор
Цитат
Целият набор 2011 може да кандидатства след 27.02. с постъпване от септември месец. Първото класиране ще бъде в началото на май

Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки
Цитат
На всички деца е въведена един и същ частичен входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) преди първото класиране. В случай че детето Ви попадне в гранична група, в деня на класирането ще се генерира допълнителен входящ номер на случаен принцип, чрез специално хардуерно устройство – генератор на случайни числа. При класиране в гранична група, по-малките случайно генерирани номера са с предимство.

Входящите номера ще се нулират за всяка следваща учебна година, за да бъде избегнат факторът „време”.

Забележка:  всички кандидатури, които бъдат направени след първо класиране ще получат входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) на създаване на кандидатурата. При участие в гранична група, новосъздадената кандидатура ще бъде поставена в опашката след всички останали кандидатури създадени преди нея!

Какво означава термина „гранична група”

Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детската градина. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

Възстановяване на точките по реда на желанията за прием от Септември
Цитат
Точките, които са използвани по реда на желанията (съответно 3, 2 и 1 точки за 1-во, 2-ро и 3-то желание) от предходно класиране ще се възстановят след 09.04.2011г.

Кандидатстването и класирането в самостоятелните детски ясли

1. Кандидатстването и класирането на децата за приемане в самостоятелните детски ясли на хартиен носител по критерия „дата на подаване" се извършва в срок до 30.06.2011 г. на място във всяка СДЯ. След тази дата няма да се приемат молби/заявления по досегашния ред.

2.До 31.08.2011 г. всички деца, посещаващи детска ясла (включително класираните за прием от септември 2011 г. по т. 1) се въвеждат в ИСОДЗ от .директора на съответната ясла.

3.От 01.09.2011 г. процесите по регистрирането и кандидатстването се извършва само чрез ИСОДЗ.

4.Неудовлетворените молби/заявления, подадени до 30.06.2011 г., продължават да се класират по фактор време до края на 2011 г. Заявленията на деца, които не са били класирани до 31.12.2011 г. се анулират.

5.От 01.01.2012 г. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ.


Цитат
Родителите, които са подавали молба на хартиен носител за прием в самостоятелна детска ясла, е необходимо да изпратят чрез „Форма за обратна връзка”, трите имена и ЕГН на един от родителите, както и актуален e-mail за създаване на семеен профил в ИСОДЗ. Това е задължително условие, за да имат достъп до направените от директорите регистрации на децата и те да могат да участват в класиранията от следващата година.  

От 01.01.2012 година отпада подаването на писмени заявления на място в детските ясли за прием на деца.
Приемът ще се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските заведения. В тази връзка е необходимо родителите да направят регистрация  в ИСОДЗ, създадат профил на детето и да заявят желаните от тях детски ясли. Първо текущо класиране за всички типове детски заведения за календарната 2012 год. ще се извърши на 14.01.2012 година.
Първото класиране за прием на деца в Самостоятелни детски ясли с прием септември ще бъде обявено на 05.05.2012 година.

Необходими документи за записване

Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано.

   1. Заявление за записване по образец.

(предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ)
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Заявление за записване - линк

   2. Удостоверение за раждане на (трите имена на приетото дете), ЕГН (номер), дата на раждане .... с майка (трите имена на майката), ЕГН (номер) и баща (трите имена на бащата), ЕГН (номер).

   3. Лична карта на (трите имена на майката) и (трите имена на бащата).

      Ако заявлението се подава от друг човек, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде предоставено ксерокопие.

   4. Удостоверение за настоящ адрес (адреса посочен в системата на ИСОДГ) - само ако адреса в поне една от личните карти на родителите не съвпада с този адрес. Адресът на местоживеене трябва да бъде в район: (посоченият район в системата на ИСОДГ).

Удостоверява се с Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;
Промяна на настоящ адрес: Подава се адресна карта за промяна на настоящ адрес в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
Ето какво представлява Адресната карта

   5. Служебна бележка - Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

 • * Работещи на трудов договор или договор за управление
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Самоосигуряващи се
Цитат
Копие от декларация, издадена и заверена от НАП, че лицето (три имена) е самоосигуряващо се, или копие от платежно нареждане за внесени осигурителни вноски - (фирма) - с район на месторабота: (район).

 • * Редовен студент или докторант
Цитат
Служебна бележка, че (три имена) е редовен студент/докторант в (наименование) в район: (район).

Висшето училище трябва да бъде акредитирано и на територията на Столична община.

 • * Отпуск за гледане на дете
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) е в отпуск за гледане на дете от (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Безработен - служебна бележка не се изисква
 • * Друг - служебна бележка не се изисква

   6. Служебна бележка, че (трите имена на бащата) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район по месторабота).

Необходимо е датата на издаване на служебната бележка да е след датата на класиране.

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.
За собствениците на фирми е необходимо да предоставят копие от декларация по чл.92 от ЗКПО.
(Имайте предвид, че може да ви искат заверено копие от декларацията. Заверката в НАП отнема около 7 работни дни).
(Според съобщение, публикувано по време на миналогодишната кампания "В този случай, трябва да представите документи, удостоверяващи осигурителните вноски, които сте правили. Най-добре е да представите осигурителната книжка и служебна бележка от НАП, че сте самоосигуряващо се лице." - http://kg.sofia.bg/?page=news&id=227&all=1)

   7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; (продават се в книжарниците)

Ето какво представлява Здравно-профилактична карта на детето   8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.


За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина (допълнително се съобщава от детското заведение):

   1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
   2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
   3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Необходими дoкументи при постъпване на деца в детска ясла/детска градина

Анкета за уеднаквяване срокът на класиране и срока за записване след септември месец


Анкета за класиране и гранични номера


Анкета след 1вото класиране учебна 2010/2011та г.

Анкета за класиране учебна 2010/2011та г. (до 3то класиране, вкл.)

Анкета за ефективността на системата ИСОДГ

Анкета: Какво е отношението ви спрямо критерия ДК4 (Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование)

Анкета от 05 Февр. 2010: Смятате ли, че е редно да са видими точните точки, с които децата кандидатстват, както и разбивка по критерии?

Анкета от  25 Септ. 2009 относно допълнителна точка при следващо кандидатстване

Във връзка със съпоставка приети/записани деца в детските заведения

Моля ви, който има инфо (точно) за конкретна ДГ, за броя на децата, приети през системата и броя на реално записаните деца в групата, да ми пусне следното инфо на ЛС.

Детска градина
Група
Брой през ИСОДГ към края на септември (примерно)
Брой записани деца (обикновено се установяват след родителска среща или след първия списък за таксите)

Предварително благодаря!

Последна редакция: пт, 17 фев 2012, 13:00 от AnMary

# 1
 • Мнения: 6 379
Пожелавам да няма разочаровани родители, но за сметка на това и децата да се чувстват щастливи от избраната им градина/ясла.  Grinning

# 2
 • Мнения: 696
Айде дано в новата тема да има места за всички деца в ясли и градини  bouquet
Ще ви следя , че изобщо не съм наясно как стават нещата.На 27-ми като обявпт местата за набор 2009 и добавя желаните от мен детски градини-има ли някакво значение номера и т.н.-или трябва да чакам 24:00 часа за да съм първа Shocked, което ми се вижда тъпо и невъзможно.ИЛи не съм разбрала-една майка каза че имало значение номер и кога ще добавя детето в системата т.е. детската градина.
Но нали класирането е чак май месец-според мен сега само ще видя до къде сме-т.е. за къде сме най напред и къде имаме шанс-правилно ли съм разбрала.?  
Благодаря на всички момичета които са така отзивчиви и помагат на неуките като мен в това начинание-КГСофия

# 3
 • София
 • Мнения: 33 106
zori_tv, при пускането на местата добавете всички градини, които желаете, че даже и повече. Не трябва да чакате 24:00. Всички деца ще имат еднакви входящи номера за 1вото класиране. Най-важното е да имате генериран входящ номер за 1вото класиране.
Ако се добави градина след 1вото класиране номерът ще бъде различен и предимство ще имат децата с номера от 1вото класиране.

# 4
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 798
Вместо запис една молба : в първия пост е записано "За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х".
Голяма част от въпросите, к задавате не са от компетентността на РГ. Мисля, че с Ели се стараем да отговаряме на всички по възможния начин. Не сме обаче някаква институция, която взима решения.

# 5
 • София
 • Мнения: 33 106
Вместо запис една молба : в първия пост е записано "За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х".
Голяма част от въпросите, к задавате не са от компетентността на РГ. Мисля, че с Ели се стараем да отговаряме на всички по възможния начин. Не сме обаче някаква институция, която взима решения.
Честно не помня каква беше идеята на това съобщение.
Да го махна? Или да го редактираме?

# 6
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 798
Вместо запис една молба : в първия пост е записано "За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х".
Голяма част от въпросите, к задавате не са от компетентността на РГ. Мисля, че с Ели се стараем да отговаряме на всички по възможния начин. Не сме обаче някаква институция, която взима решения.
Честно не помня каква беше идеята на това съобщение.
Да го махна? Или да го редактираме?

Не го махай и не мисля, че е необходима редакция. Просто моля мамите да съобразяват, че с Ели не сме нито Инспектората на СО, нито КЗД, нито която и да е друга общинска или държавна институция. Членове сме на РГ - това е.

Какво стана с мотивираното искане за видимост на предишните класирания в цялост?

# 7
 • София
 • Мнения: 10 982
Благодаря за новата тема и за усилията, които се полагат за разясняване на системата за детските градини     bouquet Hug  bouquet   bouquet

# 8
 • София
 • Мнения: 33 106
Вместо запис една молба : в първия пост е записано "За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х".
Голяма част от въпросите, к задавате не са от компетентността на РГ. Мисля, че с Ели се стараем да отговаряме на всички по възможния начин. Не сме обаче някаква институция, която взима решения.
Честно не помня каква беше идеята на това съобщение.
Да го махна? Или да го редактираме?

Не го махай и не мисля, че е необходима редакция. Просто моля мамите да съобразяват, че с Ели не сме нито Инспектората на СО, нито КЗД, нито която и да е друга общинска или държавна институция. Членове сме на РГ - това е.

Какво стана с мотивираното искане за видимост на предишните класирания в цялост?
https://docs.google.com/document/pub?id=1MGOmO73fF9xz_SexOHvLi6g … qvOyxMLXiHNlgGlZo

Изнесох резултатите в 1вия пост.

# 9
 • София
 • Мнения: 11 686
Благодаря за отговорите в предишната тема!!! Hug Hug Hug
Аз не виждам как се събират 10 точки, а 10 + Rolling Eyes
Засега аз очаквам да събера 8. Не са ли те стандартния брой ако няма брат или сестра в ОДЗ-то и подобни критерии. Rolling Eyes

# 10
 • Мнения: 150
Благодаря за отговорите в предишната тема!!! Hug Hug Hug
Аз не виждам как се събират 10 точки, а 10 + Rolling Eyes
Засега аз очаквам да събера 8. Не са ли те стандартния брой ако няма брат или сестра в ОДЗ-то и подобни критерии. Rolling Eyes

 Ние събираме около 10+, 11т., защото сме с ТЕЛК, но местата за такива деца са само 4-5 в група и заемането им се преценя след класирането, от директора или съответната комисия.

# 11
 • Мнения: 4 465
Нямам нещо конкретно, което да напиша, но ми е важно да следят темата и затова се включвам.

# 12
 • София
 • Мнения: 11 686
Jenn, да за ТЕЛК знам, но принципно децата с ТЕЛК не би трябвало да са много. Нашата градина е специализирана за нечуващи дечица и е нормално и очаквано там да има по 1-2 деца в група с този проблем. Значи все пак стандартно точките са 8. Повечето деца ще са с толкова  Rolling Eyes

# 13
 • y дома
 • Мнения: 1 370
Vache, най-често деца с 10т. (ако не са от социалната квота) са по К4, т.е. родител/баба в ДГ.
Благодаря за темата, An Mary!   bouquet

# 14
 • Мнения: 284
Вместо запис една молба : в първия пост е записано "За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х".
Голяма част от въпросите, к задавате не са от компетентността на РГ. Мисля, че с Ели се стараем да отговаряме на всички по възможния начин. Не сме обаче някаква институция, която взима решения.
Извинявам се и тук, ако съм ви обезпокоила с въпроса си. Просто мислех, че като сте членове на РГ, вие участвате в подготовката на правилата и може да се разгледа проблема.
Според вас, към кого трябва да се обърна с въпроса си?
Питах и в kg.sofia.bg, но конкретен отговор не получих.
Ще напиша въпроса си и тук, защото касае и други родители. Може би много от тях още не са се замислили, защото децата са още малки. Аз обаче се замислям от сега, защото съм изживяла ужаса от кандидатстването за детските градини 2008!
Не се ли получава ограничение по-отношение на възможността за кандидатстване в ДЯ на децата, които към 05.05 не са навършили 10 месеца т.е. не могат да кандидатстват през системата, но към септември ще са навършили 10 месеца и имат право да посещават детска ясла. Няма ли да бъдат заети вече местата от класиранията, преди тези деца да имат право да кандидатстват?

Общи условия

Активация на акаунт