Някой доволен от  57 ясла "Приказка" на Хр. Максимов?