Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 6 фев. 2012, 21:38 ч.

Моля за помощ юристи - съкращаване!

 • 3 511
 • 22
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 3 718
Моля юристите по трудово право за малко помощ:
Съпругът ми днес е получил предизвестие, в което пише следното:
"Предизвестие
С настоящето на основание чл. 326 ал.2 във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 2 от КТ, поради съкращаване на щата, Ви предизвестявам, че след изтичане на уговорения срок в раздел 3 по трудов договор No..., считано от датата на връчване на настоящото предизвестие, ще прекратя трудовото правоотношение на посоченото основание.
При неспазен срок на предизвестието, ще ви бъде изплатено обезщетение по чл. 220 ал. 1 от КТ."

Въпросите ми са:
1. Това съкращаване на щата ли е, защото странно започва с този чл. 326 ал. 2?
2. Има ли някакви подводни камъни, да го подписва ли, и има ли въобще друга алтернатива?
3. 1 месец ли ще му платят, дължат ли му нещо друго? (Срокът в договора му е 1 месец предизвестие), вярно ли е, че ако до 1 месец не си намери работа, му дължат още 1 месечно възнаграждение и как се получава?
4. Кога трябва да се регистрира в БТ?

Благодаря предварително на всички отзовали се!  bouquet

 

# 1
 • Мнения: 862
1.Без да съм юрист ще ти кажа, че го съкращават с предизвестие поради съкращаване на щата  и членовете посочени в предизвестието са точно касаещи горенаписаното.
2.Няма подводни камъни.
3.Да, трябва да му платят още 1 месец след последното възнаграждение, ако все още не е започнал работа и за целта ще трябва отново да отиде до фирмата и да попълни декларация.
4. В БТ се регистрира веднага след като му връчат заповедта за освобождаване (в седем дневен срок ако не се лъжа).

# 2
 • София
 • Мнения: 3 718
Благодаря, nefeli!  bouquet
7-дневния срок календарни дни ли са или работни?
А какво трябва да носи в БТ, освен заповедта и трудова книжка?

# 3
 • София
 • Мнения: 3 718
Да повдигна темата - дали някой знае какви документи са необходими в този случай пред БТ?

# 4
 • Мнения: 22 023
http://drsz.dyndns.org/trl.php
Принципно - лична карта, диплома, трудова книжка, заповед за освобождаване

# 5
 • София
 • Мнения: 3 718
Благодаря! Simple Smile

# 6
 • София
 • Мнения: 3 718
Извинете, но имам още един въпрос: Embarassed
Ако съкратеният има собственост и е управител на ООД, в което обаче не получава заплата и не се осигурява, досега е бил осигуряван само като служител на фирмата, която го съкращава, има ли право да се регистрира в БТ?
ООД има дейност и приходи.

# 7
 • Мнения: 1 081
Да, има право.

# 8
 • София
 • Мнения: 3 718
Сигурно ли е това, оказа се, че има договор за управление, но не се осигурява в това ООД.
И нещо друго - 7дневния срок тече от предизвестието, което са му връчили сега, или 7 дни от заповедта за освобождаване, която ще е след 1 месец?

# 9
 • София
 • Мнения: 5 835
7-дневен е срока след прекратяване на договора, значи не трябва да ходи сега, а след месец.  Peace
В БТ се носи заповедта за прекратяване, дипломата, трудовата книжка, лична карта.
Може и на по-късен етап да се регистрира, но всеки ден забавяне му намалява от срока на обезщетението, на което има право.
Там се попълват няколко формуляра и му се връчва един документ, с който трябва да се регистрира в НОИ, там срока мисля, че беше 3 месеца. В НОИ освен горепосочените документи, трябва да си носи ИБАН на банковата сметка, където ще му превеждат обезщетението.
През времето докато получава обезщетение не дължи здравни вноски.
Относно фирмата с договора за управление - не знам.

# 10
 • Мнения: 22 023
Според мен има право на обезщетение независимо от договора за управление
А какво пише точно в договора за управление и осигурява ли се по него?

# 11
 • София
 • Мнения: 3 718
Че е управител на фирмата, другия съдружник също има договор за управление, но и двамата не се осигуряват там, защото имат /е, мъжът ми имаше... Confused/ работа на трудов договор в други фирми.

# 12
 • Мнения: 1 081
Това са условията за получаване на парично обецщентение за безработица:
Кодекс за социално осигуряване
Глава четвърта.
"А" ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА (НОВА - ДВ, БР. 1 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2002 Г.)

Право на парично обезщетение за безработица


Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

Развива ли дейност в момента фирмата на мъжа ти? Договора за управление на мъжа ти вписан ли е в търговския регистър? Защото ако е вписан в търговския регистър, то той трябва да се осигурява като управител и тогава попада в .т3 от цитирания горе чл.54а

Последна редакция: вт, 07 фев 2012, 18:09 от lu_lu

# 13
 • София
 • Мнения: 3 718
lu lu, а кой е този чл. 4?
редактирам се, видях, той явно спада тук:

Чл. 4. (1) Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс са:

1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Лицата, включени в програмите "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се осигуряват за безработица;

2. държавните служители;

3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители;

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 119 от 2002 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна т. 4, бр. 74 от 2002 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 105 от 2006 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;

8. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията .

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 1 от 2002 г.) Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

(3) (Частично обявена за противоконституционна от КС на РБ относно работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

Но пък той не се е осигурявал там, защото са го осигурявали от фирмата, в която работи, така че, не е ясно...

# 14
 • Мнения: 1 081
Olive, малко ми е странно това с фирмата на мъжа ти - ако фирмата развива дейност в момента е странно, че нито един от собствениците не се осигурява като самоосигуряващо се лице или по договр за управление. Да не би да има трето лице, назначено за управител -  тогава няма проблем да получава обезщетение за безработица, той може да си получава само дивиденти от фирмата си, но не попада в чл. 4 т.7. Ако фирмата в момента не осъществява  дейност   - тогава пак всичко е ОК. Най-добре е да отиде да се регистрира в бюрото по труда, когато му дойде времето, и да чете внимателно декларациите, които му дават да подписва, после да не стане така, че да трябва да връща обезщетенията на държавата.  Иначе какво да ти кажа - никой няма да се сети да го пита има ли фирма, няма ли. Дават ти да подписваш разни декларации, гледат ти другите документи - трудова книжка, заповед за прекратяване  и така.

Общи условия

Активация на акаунт