ще съм благодарна, ако някой запознат може да ми помогне с информация.

знам, че Съветът за електронни медии е надзорен и регулаторен орган за електронните медии.

има ли подобна държавна структура за пресата?