Моля, за информация за хоспис в или в близост до Бургас. Налага се спешно да настаним близък възрастен човек, който вече не може да се обслужва сам, а за съжаление няма кой да се грижи за него. Ние живеем доста далеч, а единственият роднина, който е в Бургас полага грижи за друг тежко болен. Благодаря предварително.