Някой пазарил ли си е тук BBChairs ?
Какви са ви впечатленията?