Един блог с представяне на книгите и откъси:

http://stranici.wordpress.com/

Пишете и за други.