Поздрави с уважение на всички търсещи здраве и мъдрост!

 ПРЕДЛАГАМ Лекцията Профилактика на здравето в която са описани редица причини за болестите и недъзите, които в известна степен са били познати в древността, както и на Хипократ и Авицена, но днес се смятат маловажни, необичайни или невъзможни.
   Лекцията включва:
 –  Кратка история на медицината, сведения за огромната комерсиализация, деградация и монопол на днешната стандартна медицина и нейното безсилие да се справи с повечето болести, но с високи претенции за обратното.
 – Първо-причини за лошото здраве:
1-та е на ментално ниво – в начина на мислене и възприемане на света и на своето място в него, както и в негативни, блокирани, изкривени или прекалени емоции;
2-та е в междинното витално ниво - всички елементи от 1-та причина, освен пряко, вредят главно чрез създаваните от тях фини токсини и шлаки (ФТШ) и др. вредни продукти на фино ниво, много по-опасни от познатите плътни.
3-та е във финоенергийното тяло - изброените 1-ва и 2-ра затрудняват също правилната циркулация на фините енергии (ФЕ), получават се общи или локални изкривявания, прекъсвания, недостиг, излишък, блокажи, тъмни петна, дисбаланси и пр. в потоците от ФЕ.
Другите важни болестотворци са неправилната храна и вредите от околната среда и хора, вредните лекарства и лечения.
 – Най-важно за добро здраве е профилактиката:
   1- отстраняване на фините първопричини - осигуряване на психична чистота (чсти мисли и емоции, без омраза, дистрес, страх, напрежение, а с любов, толерантност, позитивност, смях, радост и пр.), постигане на чистота от ФТШ и правилно състояние на фините енергии. За всяка са обсъдени основните методи и средства.
   2- чиста и правилна вътрешна и околна физическа среда (кърмене, хранене, вода, въздух, сън, секс, чиста пси-атмосфера, без електро и магнито смог и другите вредности, описани в лек.8- вредности.
   3- активни физически и психо-физически (движение, каляване, лечебен глад, йогийско дишане, хата-йога, музика, слънце, правилен дневен режим и пр).
   4- психо-енерго-информационни (медитация, нормализиране на аури, чакри, меридиани, асемблираща точка и пр.).
   В лек.19. История и приложения са описани доста методи и средства за профилактика и лечение, както и информация за размисъл.

Успех на всички
Симон Живков