Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) трудно се откриват-разказ на една майка