Не знам дали ще има интерес..
По мои наблюдения в България няма много фенове, на тези така добре оформящи фигурата корсети.
Харесвате ли корсети?
Имате ли?
Споделете опит?
Има ли желаещи за комбинирана поръчка от чужбина?
 Знаете ли добри дизайнери/шивачи, които биха ушили качествен корсет?