Някой преглеждал ли се е при него и какво Ви е мнението за него.