Здравейте! Отварям тази темичка, защото не ми е безразлично случващото се в БГ. Както знаете се прие нов закон, според който до края на годината трябва да се затворят всички домове за деца, лишени от родителски грижи. Започнаха кампании по стимулиране на осиновяването и приемното родителство с цел по-лесното интегриране на децата в семейната среда и по-бързото им изкарване от домовете... Какво мислите за това? Одобрявате ли тази стъпка? Като цяло какво мислите за осиновяването и приемното родителство?