****************************** рекламна публикация ******************************

Д-р Петкова ще зададе въпросите на българските родители на топ-мениджмънта на Cryo-Save в Белгия на 24 март


Cryo-Save България, българският клон на водещата семейна банка за съхранение на стволови клетки в Европа, избра българските делегати в Борда на Родителите на Cryo-Save. След оценяване на желаещите беше избрано семейството на д-р Атанаска Маринова-Петкова, д-р Пламен Петков и малкия Васил от Варна. На 24 март 2012 г. д-р Петкова ще посети лабораторията на компанията в Ниел, Белгия и след обстоен тур ще може да зададе въпросите на българските родители, съхранили стволови клетки на своите деца, на изпълнителния директор на Cryo-Save Арнолд ван Тюлдер и медицинския директор Сали Сенит. Желаещите да зададат въпроси могат да го направят на bg@cryo-save.com до 23 март. Отговорите ще бъдат предадени в специално създадена за целта подстраница на сайта на Cryo -Save България http://www.cryo-save.com/bg.

Бордът на Родителите е уникална инициатива на Cryo-Save, която стратира за първи път през 2012 г.
Целта на програмата Борд на Родителите е да даде възможност на клиентите на Cryo-Save да се запознаят със спецификите на семейното клетъчно банкиране, от гледна точка на лабораторни процедури и техники на криосъхранение. Тази уникална инициатива дава възможност за по-задълбочена връзка между компанията и нейните клиенти, постигайки още по-голяма прозрачност на дейността.

В настоящия Борд на Родителите са включени представители на 8 държави – Испания, Италия, Швейцария, Холандия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция и България. Стартът на записването за желаещите беше обявено в началото на декември 2011 г., като до този момент желание за участие в Борда на Родителите на Cryo-Save са заявили 12 български семейства. „Избрахме д-р Петкова и нейното семейство, заради образованието и квалификациите й”, каза д-р Асен Пачеджиев, изпълнителен директор на Cryo-Save България. „Като лекар тя най-добре може да помогне на българските родители, съхранили стволови клетки на децата си в Cryo-Save, да разберат повече за методите на компанията и да получат отговори на въпросите си, както и да спомогне за популяризирането на този вид услуги в България”, завърши той.

Бордът на Родителите и Cryo-Save ще работят заедно в продължение на три месеца, след което програмата ще бъде повторена, давайки възможност за нови делегати от други държави. Това е първият случай, в който частна банка за стволови клетки отваря вратите си за своите клиенти с цел да научат повече за последните новости в техниките за обработка и съхранение. Програмата Борд на Родителите е част от инициативата на Cryo-Save да постигне по-голяма информираност на обществото по отношение на стволовите клетки, както и да подчертае огромната им стойност и значимостта на съхранението им.                             Cryo-Save, водещата семейна банка за стволови клетки в Европа, вече има съхранени над 200 000 проби.

Стволовите клетки могат да означават разликата между живота и смъртта за донорите и техните близки.
Към днешна дата има около 80 заболявания, предимно на кръвта и имунната система, които могат да бъдат лекувани със стволови клетки, като тe намират все по-широко приложение.
Употребата на стволови клетки от мастна тъкан става все по-популярно и при пластичната хирургия.

Cryo-Save е призната официално за най-голямата семейна банка за съхранение на стволови клетки в Европа. В момента Cryo-Save присъства в над 40 държави на 4 континента, притежавайки ултра-модерни лаборатории за обработка и съхранение на стволови клетки в САЩ, Белгия, Германия, Дубай, Индия, Южна Африка и Франция.