По молба на Николай Цветков, приятел на Бг мама, който съдейства за много от органицираните от мамите мероприятия публикувам следния материал:

материал на Днес+, публикуван в морето.нет

Петък, 16 Март 2012 18:59

бщина Варна плаща годишно наем в размер на 36 000 лева за сграда на ул. „Войнишка“ 3A, където се помещават сдружение „Гаврош“ и дом "Гаврош". Това съобщи за „ДНЕС+“ общественикът Николай Цветков, който е получил информацията по съдебен път.

Неговият въпрос е защо местната община покрива разхода на частно дружество. Цветков разкри още, че миналата година е подал заявление по ЗДОИ, с което е изискал достъп до обществена информация, отнасяща се до въпроси, свързани с имота и сградата на ул.“Войнишка“, частното дружество „Гаврош“, което се помещава там, както и наема, плащан от Общината. След мълчалив отказ от страна на кмета Кирил Йорданов и съдебно производство. Николай Цветков печели делото. Така той разбира, че Община Варна води дело с "Дружба-стил"АД за доказване правото на собственост върху имота. Исковата молба е от май 2010 година. Делото е решено в осем заседания, като последното се проведе днес. Решението на съда ще бъде ясно в едномесечен срок.

Спорът, който тече е за собствеността върху земята. Сградата в имота е включена в капитала на тогавашното държавно предприятие "Дружба" през 1962 година. След тридесетина години е предоставена за управление на местната община с предназначение за детска градина. През 1995 година градината е закрита. Тогавашният кмет Христо Кирчев е мотивирал премахването на детското заведение с това, че в района няма деца, каза Цветков.

През 2004-та година "Дружба-стил" АД е спечелила дело срещу Община Варна, с което си е върнала сградата. От тогава Община Варна плаща годишен наем на "Дружба-Актив" ЕАД. Защо още тогава общината не е предложила на собственика да го възмезди с друг имот, а имотът на ул“Войнишка“ да остане за детска градина, която да обслужва района, пита логично общественикът Николай Цветков. По негови данни наемът на сградата се е увеличил през 2009 година от 2000 на 3000 лева. Така по негови сметки са дадени над 220 000 лева като наем за имота, ползван от „Гаврош“. Оказва се и, че игрището построено в двора няма необходимите разрешителни и ще бъде премахнато.

В Управителния съвет на сдружение „Гаврош“ е бил и д-р Здравко Марков, а министър Николай Младенов фигурира, като член на управляващия орган в сайта на частното дружество. Това не е ли противоречие на интереси, пита Цветков.

http://www.moreto.net/novini.php?n=166390