Някакви мнения за тази еднокриноложка. По стечение на обстоятелствата попаднах на нея засега. Вчера ми се наложи на два пъти да вляза в кабинета. Първият път беше припряна, разбързана, че много пациенти имала записани, а когато влязохме с мъжа ми втория път беше доста по-мила и обяснителна. Все пак основно ме интересува дали някой е ходил при нея и какви впечатления има от нея като специалист. Спешно ми е, защото утре имам записан час пак при нея.
Работи в ДКЦ4 в Пловдив.