Днес е международният ден на балета!

И се замислих колко от нас уважаваме това изкуство и ходим?

Вие?