През седмицата бяха изнесени данни от Годишния национален доклад по проблемите с наркотиците и наркоманиите в България -- http://promena.org/политиката-срещу-наркотиците-в-бълга/. В тази връзка, как ще коментирате политиката, която се провежда в областта с оглед на наблюдаваните тенденции? Българските ученици вече са сред водещите в света по употреба на амфетамини. Дори за легализираните вещества, като алкохол и цигари, фактически не се осъществява необходимия контрол, и вместо да се отнемат лицензи и да се затварят търговски обекти, децата продължават да си пазаруват. ... Как мислите, на какво се дължи всичко това? Липсва ефективност или просто никой не провежда целенасочена и систематична политика срещу употребата на наркотици сред децата в България? Или може би именно политиката е насочена в тази посока за да се постигат тези резултати? Какво ще кажете

Последна редакция: сб, 22 дек 2012, 21:37 от m a x