Нова възможност за децата в Пловдив във възрастта между 2 и 5 години:


http://www.logoped-plovdiv.bg/?page_id=559