http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=852090

В края на статията се споменава за проекта на министъра на образованието предучилищното образование (детските градини) да се пренасочи към социалното министерство. "Учителите са на мнение, че ще загуби образователната мисия на детските заведения и те ще се превърнат в места, където децата са просто "наглеждани" в отсъствие на родителите.". Не бях чувала за такъв проект, но ми се струва, че принципно идеята за образователна програма в детските градини е добра; синът ми научи доста неща още преди предучилищната група и все пак това е начин да се оползотвори времето, прекарано в градината.