Да Ви попитам, майки, които вземате майчинство, но от социалните служби (1 година), ако има такива разбира се....

Та въпроса ми е, през тази една година социалните плащат ли ви здравните осигуровки или не?