Да. При оттегляне на съгласията, профилът се деактивира но впоследствие може отново да влезнете с името и паролата си и да приемете съгласията, с което той пак се активира.
Ако обаче поискате забравяне, процедурата е необратима.