Може на някого от вас да се окаже полезен този портал за хора с увреждания.

http://www.aeipd.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1