При Лекар на частно , някои знае ли колко парички върви плановото секцио в ОБ град Габрово?