Моля ви, ако някой има информация за частен прием на проф. Куртев - специалист по детска ендокринология, нуждая се спешно! Трудно е да се добереш до него в поликлиниката.
Предварително ви благодаря.