http://www.dangerousmedicine.com/index.php

Форум на хора иzживяли черната страна на медицината.