Музиката. Важна ли е тя за израстването на децата, оказва ли влияние върху живота им?

Кой работи с учениците в час по музика - класният ръководител или специалист - музикант? Има ли нужда от промени, ако да, какви са те?

Анкетата има за цел да разбере какво е мнението на родители на деца между първи и четвърти клас.

Тя ще е част от магистърска работа към НМА"Проф.Панчо Владигеров" с тема "Музиката в живота на децата ни между първи и четвърти клас. Проблеми.Развитие.Решение" и ориентир за бъдещите музикални педагози.

Моля, попълнете я. Вашето мнение е важно!

https://docs.google.com/forms/d/1pt1ibxRGOSuwounu9ATQTgUtrqi6vxA … boKmI-70/viewform

Анкетата е съгласувана с администраторите на сайта.