Какво мислите за лекарствата за отслабване и по специално за мезиндола?