Привет!
Имам желание да сменим старото вътрешно ел.табло с ново. Някой може ли да ми препоръча фирма/майстор, който да извършва такива услуги на територията на Пловдив. Някакви идеи как варират цените на тази услуга?