И той ли е по-сладък от 1-цата?
Има ли промяна по отрошение на разградения белтък?