Какво мислите за използването на лекарства за отслабване и по-специално за мезиндала?