Моля помагайте!

При микробиологията преди цветната ми снимка ми бе направен и тест за микоплазма.
Прочетох за микоплазмата но не мога да разбера какво означава този резултат:

"Тест за микоплазма - с антибиограма:
Изолира се на 48-ия час с ниско микробно число < 10 000 единици в материала Ureaplasma urealyticum"
следват подходящите антибиотици за лечение.