Съжалявам, че го пускам като нова тема, но наистина е важно да помогнем!

Момичета, става дума за тази Вики

А това са Вики и родителите й!